Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Utbildning/repetition

De Frivilliga insatspersonerna, Fip, har fått utbildning av 
Räddningstjänsten Väst för att känna sig bättre rustade att fungera i rollen som Fip när en olycka inträffar. Är du intresserad av dessa utbildningar eller vill repetera se länkar nedan. 

Nu finns det repetitionskurser för dig som är frivillig insatsperson. Kurserna innehåller mycket av de som vi gick igenom på utbildningen (HLR, drunkning och brand). Det kommer kontinuerligt att erbjudas repetitionskurser med praktik hos oss på stationerna i Varberg och Falkenberg. Dessa utbildningar kommer vara frivilliga och kostar inget.


Vill du ha hjälp att starta Fip i ditt närområde, tveka inte att kontakta oss för mer information. 


Utbildning/repetition 


Kontakt

Har du någon granne eller vän som är intresserad av att vara med som frivillig insatsperson kontakta Anna Sandberg, samordnare på RVäst.

E-post: anna.sandberg@rvast.se
Telefon: 010 – 219 30 51

Produktion Cityweb