Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Utbildning/repetition

De Frivilliga insatspersonerna, Fip, har fått utbildning av 
Räddningstjänsten Väst för att känna sig bättre rustade att fungera i rollen som Fip när en olycka inträffar. Är du intresserad av dessa utbildningar eller vill repetera se länkar nedan. 

Nu finns det repetitionskurser för dig som är frivillig insatsperson. Kurserna innehåller mycket av de som vi gick igenom på utbildningen (HLR, drunkning och brand). Det kommer också under 2018 att erbjudas repetitionskurser med praktik hos oss på stationerna i Varberg och Falkenberg. Datum för detta kommer närmare inpå. Dessa utbildningar kommer vara frivilliga och kostar inget.


Har du någon granne eller vän som är intresserad av att vara med som frivillig insatsperson kontakta Patrik Josefsson, verksamhetsutvecklare hos oss på telefonnummer 010-219 30 49 alternativt e-post patrik.josefsson@rvast.se.


Vill du ha hjälp att starta Fip i ditt "närområde" tveka inte att kontakta oss för mer information. 


Utbildning/repetition 


Produktion Cityweb