Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Skärpt eldningsförbud

Skärpt eldningsförbud innebär att öppen eld i naturen är bjudet det vill säga det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Förbudet gäller även fasta grillplatser och pyroteknik. Det är dock fortfarande tillåtet att laga mat på friluftskök i naturen och att grilla på egen tomt om det inte finns risk för brandspridning.

När brandrisken är extremt hög i skog och mark kan beslut fattas om skärpt eldningsförbud vilket innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen. Förbudet omfattar även fasta grillplatser och pyroteknik.

Det är trots det skärpta eldningsförbudet tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark. Det är även tillåtet att grilla på egen tomt förutsättning att det inte finns risk för brandspridning. Den som grillar måste vara mycket försiktig och säkerställa att anordningen är utformad så att det inte finns risk för att eld, glöd eller gnistor sprids.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.
Produktion Cityweb