Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Marschaller 

Marschaller lyser upp fint i mörkret och skapar en festlig stämning. Dessvärre är det många som inte tänker på säkerheten när de använder dem.

Brandskyddsföreningen har punktat ner ett par tips som vi delger nedan: 
• endast använda dem utomhus
• aldrig flytta en varm, brinnande marschall
• placera marschallen i en hållare avsedd för marschaller
• använda marschallskydd
• släcka marschaller genom att kväva lågan med en plåt, ett lock eller liknande. Använd aldrig vatten eller snö, innehållet i marschallen kan slungas upp explosionsartat!

Tänk även på att placera marschallerna på ett icke brännbart underlag, använd exempelvis hållare som är avsedda för marschaller eller stenplatta. 

Eld är vackert och intressant, det tycker både stora och små. Att barn är nyfikna på eld är sen gammalt. Lär dem tidigt hur de ska handskas med eld på ett bra sätt. Lämna aldrig barn ensamma med ljus, öppen eld, tändare eller tändstickor! 


Produktion Cityweb