Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Påskeldar 

Vi vill önska er alla en trevlig och säker Påsk! Vi vill också passa på att påminna om att alkohol och eldning är en dålig kombination. 

Gällande påskeldar så behöver dessa inte anmälas till räddningstjänsten vilket också innebär att vi inte har någon förteckning över var brasor finns. 

Vi vill dock påminna om försiktighet vid eldning. Eldning utomhus är alltid förknippat med risk för spridning av elden. Eldning sker ALLTID på egen risk och eget ansvar. Det är du som eldar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Om eldningen inte sker på egen mark, krävs tillstånd från markägaren. Det är inte heller tillåtet att elda på kommunens mark. 

Läs mer under eldning

Produktion Cityweb