Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Eldningsförbud

Ett eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet med all form av eldning i skog och mark. Grillning är dock tillåten i egen trädgård i ändamålsenliga grillar.

Vid eldningsförbud får du:
  • Grilla i en grill i din egen trädgård eller på särskild iordningsställd plats ute i skog och mark.
  • Ha levande ljus och fotogenlampor utomhus vid exempelvis en fest i trädgården.

Vid eldningsförbud får du inte:
  • Inte använda engångsgrill.
  • Göra upp eld på marken, inte ens med en tät ring av stenar i kring.
  • Göra upp eld vid vattenbrynet är heller inte tillräckligt säkert.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Om läget förvärras kan eldningsförbudet övergå i ett skärpt eldningsförbud.
Produktion Cityweb