Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Krisberedskap och civilt försvar

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att fungera även vid samhällskriser, krigshot eller krig.

Arbetet under en händelse 

Vid en samhällskris, krigshot eller krig ansvarar Varbergs och Falkenbergs kommuner främst för att fortsätta driva viktiga verksamheter såsom vattenförsörjning, förskolor och särskilda boenden så att samhället kan fungera så likt vardagen som möjligt. Kommunerna har också ett ansvar för att samordna samhällets resurser för att bland annat skydda liv, hälsa och egendom. 

För att samordna det arbete som krävs för att kunna hålla verksamheterna igång även under en samhällskris kan en särskild krisledningsorganisation startas. Krisledningsorganisationen kan startas dygnet runt årets alla dagar via kommunens tjänsteman i beredskap (TiB), som arbetar på Räddningstjänsten Väst.

Ytterligare information och tips om hur du kan förbereda dig inför olika samhällsstörningar och kriser finner du här eller på MSB.se. 

Säkerhetsutvecklarna hos Räddningstjänsten Väst stödjer Varbergs och Falkenbergs kommuner inom området krisberedskap och civilt försvar genom att bland annat planera, utbilda och öva kommunens förvaltningar och bolag utifrån identifierade och analyserade risker.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. Det offentliga ska se till att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser” 
Källa: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Krisinformation.se


Om krisen kommer
Få mer tips om din krisberedskap i hemmet här.  
Produktion Cityweb