Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

SMHI byter vädervarningssystem 

SMHI går över till ett förnyat vädervarningssystem. Istället för klass 1, 2 och 3 - så införs gul varning, orange varning och röd varning. 


Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag. Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar. I oktober 2021 planerar SMHI att gå över till ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar. 
Istället för fasta nationella varningskriterier finns i det nya systemet regionalt anpassade tröskelvärden för när varningar kan utfärdas. Syftet med SMHIs vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Därför får varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret.


Mer regionalt anpassade varningar

I det förnyade systemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. Nuvarande system bygger på att en varning utfärdas när vädret passerar bestämda gränser. Exempelvis utfärdas idag snöfallsvarningar utifrån samma kriterier i hela landet, men 20 cm snö ger väldigt olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige.


Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

Från och med oktober 2021 benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. 
De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning. Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.


Mer information hittar du på SMHIs hemsida. 


SMHIs väderinformation
SMHIs väderapp ger väderprognoser för upp till tio dygn och eventuella varningar. 
FAQ
Här har SMHI har samlat svar på vanliga frågor om konsekvensbaserade vädervarningar. 
Var förberedd
Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett om det handlar om strömavbrott, översväming, transportstörning eller något annat.
Läs mer på DinSäkerhet.se
Din hemberedskap
Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar.
Läs mer om din hemberedskap. 
Produktion Cityweb