Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Vid en krishändelse 

Det sägs att förberedelse är A och O och visst kan det vara så! För att kunna klara sig vid exempelvis ett längre strömbortfall krävs att man har en del saker hemma. 

Under denna rubrik "Vid en krishändelse" har vi samlat olika typ av information som kan bra att känna till - hur ska jag göra vid VMA eller hur ska jag förbereda mig hemma för att klara mig hemma i något dygn, utan stöd från samhället? 


Genom att vara förberedd kan du hantera ett strömavbrott bättre. En ficklampa och extra batterier är värdefullt att ha hemma. 
Produktion Cityweb