Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) har tillkommit för att snabbare kunna nå allmänheten för att varna och informera i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka störningar i samhället.


VMA används vid krissituationer vid t.ex. utsläpp av farliga ämnen, bränder med explosionsrisk, skogsbränder och andra naturkatastrofer. Ett VMA utgörs av ett meddelande i radio och TV och kan även innefatta en högljudd varningssignal från ett utomhuslarm kallat ”hesa Fredrik”.


I närheten av Ringhals (inre beredskapszonen) har Länsstyrelsen i Hallands län delat ut ett särskilt Radio Data System (RDS) mottagare som automatiskt växla över till en specifik sändare som sänder önskad kanal i exempelvis bilens radio. Då kan ett VMA sändas och meddelanden angående händelser kopplat till Ringhals läses upp.


Det finns nivåer typer av VMA

- Informationsmeddelande, sänds för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Informationsmeddelande bör sändas snarast men behöver inte sändas omedelbart. 
- Varningsmeddelande, sänds genast vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö. 

Varningssignal vid utomhuslarm

Vid utsläpp av gas eller radioaktiva ämnen, en stor brand eller annan allvarlig olycka kan det bli aktuellt med utomhuslarm för att varna invånarna. Signalen testas fyra gånger om året den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december månad.
.

Varningssignalen består av: 

Signal 6-7 sekunder - Tystnad 12-14 sekunder - Signal 6-7 sekunder - Tystnad 12-14 sekunder - och så vidare. Varningssignalen ljuder under minst två minuter. När faran är över kommer en sammanhängande 30-40 sekunder lång signal. 


Vad ska jag göra när jag hör signalen? 

Vid signal ska du stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på radion för mer information. Följande aktörer har träffat avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att sända VMA:  Sveriges Radios FM-kanaler, Sveriges Utbildningsradio, Privata lokalradion, Sveriges Television, TV4, Viasat (TV3, TV6, TV8 och ZTV) Kanal 5 och Kanal 9.

 

VMA som SMS

Sedan 1 juli 2017 är det möjligt att skicka ut ett VMA med SMS. SOS Alarm får positionera mobilen och skicka till alla mobiltelefoner som befinner sig inom ett visst område. VMA genom SMS ska dock ses som ett komplement, det är inget som ersätter de primära kanalerna som är radio och tv samt tyfoner (vanligen i städer). Om mobiltelefonen är avstängd, vid dålig täckning eller störningar i mobiltrafiken finns inga garantier att SMS:et kommer fram, därav är det endast ett komplement!


Mer information om kriser och olyckor går även att få via telefonnumret 

 113 13 eller på sajten Krisinformation.se
 

Signalen testas fyra gånger om året den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december månad.


Läs mer om VMA på Din säkerhet eller Länsstyrelsen Hallands hemsida.

Produktion Cityweb