Krisberedskapsveckan - vecka 39

Krisberedskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).   Läs mer