Vad gör du vid en brand?

Vet du hur du ska agera ifall det brinner hemma? Att handla rätt är livsviktig kunskap! Bara några få andetag av den giftiga röken kan innebära livsfara.  Läs mer