Ras och skred

Varje år sker ras och skred. De flesta är små och är en del av den naturliga förändringen i naturen. När det har regnat mycket kan det finnas en ökad risk för ras och skred i olika områden.
Läs mer