Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Om det brinner hemma

Minst 500 personer skadas och ett hundratal personer dör årligen i bostadsbränder. Varje dag är det 16 hem som brinner. Vad gör du om det börjar brinna hemma? Att agera rätt är livsviktig kunskap! Bara några få andetag av den giftiga röken kan innebära livsfara. 

Om det brinner i ditt hus 

Vid en okontrollerad brand är det viktigt att alla som vistas i byggnaden utrymmer huset. Den grundläggande tanken är att alla ska kunna ta sig ut via huvudentrén, om detta inte går måste man kunna ta sig ut via fönster eller balkong. Bor man i ett hus med två våningar är det därför extra viktigt att kontrollera att alla är medvetna om vilken/vilka utgångar som fungerar från övervåningen. Tänk extra på att barn måste kunna ta sig ut själv. 

Det måste finnas utrymningsstegar som är förankrade under fönster så att man kan ta sig ner från övervåningen, annars blir man tvungen att hoppa. 

Om du måste rädda någon är det viktigt att ha en hammare tillgänglig för att slå sönder fönster. Till sist - stäng alltid dörren efter dig och bestäm en plats där alla återsamlas. 

Om det brinner i din lägenhet 

Du ska göra på olika sätt beroende på om det brinner i din egen lägenhet eller om det brinner i din grannes lägenhet. Om det finns rök i trapphuset - stanna i din lägenhet - gå inte ut i trapphuset! 

Brinner det i din lägenhet? 
  • Stäng in branden! 
  • Ta dig ut och stäng dörren efter dig. 
  • Stänger du in branden i lägenheten sprider sig inte branden och den giftiga röken lika fort.
Brinner det i grannens lägenhet och rök finns i trapphuset? 
  • Håll din lägenhetsdörr stängd. 
  • Stanna kvar i din egen lägenhet, där är du säker i 30-60 minuter. 
  • Ring 112, då får räddningstjänsten reda på att du är inne lägenheten. 
  • Ställ dig vid ett fönster eller balkong så att räddningstjänstens personal kan se dig. 
  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, det kan räcka med några andetag av den livsfarliga röken för att du ska bli medvetslös.
Filmen "Rädda, varna, larma, släck" berättar på ett enkelt sätt vad du ska göra om det börjar brinna i din lägenhet.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som har tagit fram filmen ovan har också gjort en broschyr som handlar om brandsäkerhet i flerbostadshus, läs den här

Här kan du ladda ned ett informationsblad som du kan sätta upp i din trappuppgång. 
Brandsäkerhet i hemmet
Brandskyddsföreningen Sverige har tagit fram en gratis e-utbildning om brandsäkerhet i hemmet. Testa dina kunskaper och passa på att lära dig mer. Lycka till!

Utbildningen finns på fem olika språk. Klicka här för att komma till utbildningen.
Produktion Cityweb