Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Anpassad brandskyddsutbildning

Målsättning 
Att alla deltagare ska kunna uppmärksamma brandrisker samt kunna göra en första mindre insats mot brand för att rädda liv och egendom på arbets-platsen.
  
Målgrupp 
Samtliga medarbetare.
  
Lärandemål för deltagarna
Efter genomförd brandskyddsutbildning ska kursdeltagarna:
 - ha grundläggande brandkunskap
 - ha kännedom om enkla olycksförebyggande åtgärder
 - känna till vanliga brandrisker på arbetsplatsen
 - kunna göra en första mindre insats vid brand
 - ha kännedom om alarmerings och utrymningsrutiner på arbetsplatsen
 - känna till olika typer av släckutrustning och kunna hantera denna
  
Antal kursdeltagare
Max 20 kursdeltagare per tillfälle.
  
Förkunskaper hos kursdeltagare
Inga förkunskaper krävs.
  
Tidsåtgång 
Tre timmar.

 

Frågor/anmälan
utbildning@rvast.se

 

Övrigt
Vi besöker arbetsplatsen innan och går igenom rutiner samt foto-dokumenterar som underlag för utbildningstillfället.

Produktion Cityweb