Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Anpassad brandskyddsutbildning

Vår anpassade brandskyddsutbildning ger dig grundläggande kunskaper i hur du kan förebygga bränder och hur du bör agera vid en brand på din arbetsplats. Du får också lära dig hur och varför bränder uppstår. Utbildningen innehåller även en praktisk del där deltagarna får släcka en mindre brand med handbrandsläckare och brandfilt.


Målsättning 
Att alla deltagare ska kunna uppmärksamma brandrisker samt kunna göra en första mindre insats mot brand för att rädda liv och egendom på arbets-platsen.
  
Målgrupp 
Vi erbjuder utbildning i anpassat brandskydd till kommuner, företag, myndigheter och föreningar. Kursen riktar sig till samtliga medarbetare inom verksamheten.
  
Lärandemål för deltagarna
Efter genomförd brandskyddsutbildning ska kursdeltagarna:
 • ha grundläggande brandkunskap
 • ha kännedom om enkla olycksförebyggande åtgärder
 • känna till vanliga brandrisker på arbetsplatsen
 • kunna göra en första mindre insats vid brand
 • ha kännedom om alarmerings och utrymningsrutiner på arbetsplatsen
 • känna till olika typer av släckutrustning och kunna hantera denna
  
Antal kursdeltagare
Max 20 deltagare per tillfälle.
  
Förkunskaper hos kursdeltagare
Inga förkunskaper krävs.


Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Väst, på distans eller på plats hos er. Vid utbildning på distans behöver deltagaren ha tillgång till en dator, surfplatta eller liknande.


Vid utbildning hos er behöver ni tillgodose följande:

 • Parkering ska finnas för bil och släp. 
 • Uppställningsplats ska vara minst fem meter runt om släpet med grus- eller asfaltunderlag.
 • Helst privat parkering/gårdsplan. Annars ansvarar kunden att parkeringsbolag kontaktas för avspärrning.

Undervisningslokalen ska vara anpassad för antalet deltagare, max 20 personer. Projektorduk alternativt vit vägg ska finnas samt bord att ställa projektor på.


Tidsåtgång 

Tre timmar vid platsbunden utbildning.

Två timmar vid utbildning på distans. Inga praktiska moment ingår.

 

Kostnad

Utbildning i Räddningstjänsten Västs lokaler (fika ingår): 9 000 kronor.

Distansutbildning (inga praktiska moment ingår): 7 500 kronor.

Utbildning på plats hos er: 9 500 kronor.

Samtliga priser är exklusive moms.


Bokningsvillkor

Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning

7-13 dagar innan kursstart debiteras med halva kursavgiften. Avbokning som sker senare debiteras med hela kursavgiften.


Övrigt

Vi besöker arbetsplatsen innan och går igenom rutiner samt foto-dokumenterar som underlag för utbildningstillfället.


Frågor och anmälan

Vill du anmäla dig eller har frågor så är du välkommen att skicka e-post till utbildning@rvast.se.


Följande information behöver uppges vid bokningen:

 • Företag/Verksamhet
 • Namn på kontaktperson och kontaktuppgifter
 • Antal personer som vill komma vid utbildningstillfället
 • Övrigt, till exempel specialkost


Frågor och anmälan
Vill du boka utbildning eller har du några frågor? Kontakta oss genom att skicka e-post till utbildning@rvast.se.

Se nedan för informationen du behöver uppge vid bokningen.
Produktion Cityweb