Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Brandfarliga Arbeten

Räddningstjänsten Väst är arrangör för behörighetsutbildningen Brandfarliga Arbeten. Utbildningen riktar sig till dig som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Genomförd utbildning med godkänt resultat på certifieringstestet ger dig behörighet att vara tillståndsansvarig, utföra brandfarliga heta arbeten och agera brandvakt. Giltighetstiden på certifieringen är fem år. Utbildningen är framtagen av SVEBRA.


Målsättning               

Alla deltagare ska kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga 

heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.

                

Målgrupp               

Anställda och entreprenörer som utför brandfarliga heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av brandfarliga heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

                

Lärandemål för deltagarna

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna:             

  • ha grundläggande brandkunskap
  • känna till gällande säkerhetsregler
  • känna till försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
  • kunna organisation på tillfällig arbetsplats
  • känna till olika typer av släckutrustning samt kunna hantera dessa

Kursdatum för utbildning 2022
  • 28 september, räddningsstationen i Varberg
  • 26 oktober, räddningsstationen i Falkenberg
  • 22 november, räddningsstationen i Varberg

Antal kursdeltagare
Max 20 deltagare per tillfälle.
                
Förkunskaper hos kursdeltagare
Inga förkunskaper krävs. 
 
Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Väst eller på plats hos er. Vid utbildning som sker på plats hos er är minsta antalet deltagare, för att kursen ska hållas, åtta stycken.


Fika och lunch ingår vid utbildning i Räddningstjänsten Västs lokaler.


Tidsåtgång

Alla utbildningstillfällen är mellan klockan 08.00-16.00 inklusive raster.


Kostnad
Pris för utbildningen är 2 700 kr/deltagare exklusive moms.

Bokningsvillkor
Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning 
7-13 dagar innan kursstart debiteras med halva kursavgiften. Avbokning som sker senare debiteras med hela kursavgiften.

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig via e-tjänsten.

Övrigt
Du kan läsa mer om utbildningen på Brandfarliga Arbetens hemsida och i  informationsbladet.

Frågor
Har du några frågor? Kontakta oss genom att skicka e-post till utbildning@rvast.se
Kursbokning
Bokning av kurs i Brandfarliga- och Heta Arbeten via e-tjänsten, klicka här.
Frågor
Har du några frågor? Kontakta oss genom att skicka e-post till adressen: utbildning@rvast.se
Produktion Cityweb