Brandfarliga Arbeten

Räddningstjänsten Väst är arrangör för behörighetsutbildningen Brandfarliga Arbeten. Utbildningen riktar sig till dig som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Genomförd utbildning med godkänt resultat på certifieringstestet ger dig behörighet att vara tillståndsansvarig, utföra brandfarliga heta arbeten och agera brandvakt. Giltighetstiden på certifieringen är fem år. Utbildningen är framtagen av SVEBRA.

Målsättning

Alla deltagare ska kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför brandfarliga heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av brandfarliga heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Lärandemål för deltagarna

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna:

  • ha grundläggande brandkunskap
  • känna till gällande säkerhetsregler
  • känna till försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
  • kunna organisation på tillfällig arbetsplats
  • känna till olika typer av släckutrustning samt kunna hantera dessa

Kursdatum

24 september, räddningsstationen i Falkenberg

26 november, räddningsstationen i Falkenberg

Antal kursdeltagare

Max 20 deltagare per tillfälle.

Förkunskaper hos kursdeltagare

Inga förkunskaper krävs.

Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Väst eller på plats hos er. Vid utbildning som sker på plats hos er är minsta antalet deltagare, för att kursen ska hållas, åtta stycken.

Fika och lunch ingår vid utbildning i Räddningstjänsten Västs lokaler.

Tidsåtgång

Alla utbildningstillfällen är mellan klockan 8.00-16.00 inklusive raster.

Kostnad

Pris för utbildningen är 2 900 kronor/deltagare exklusive moms.

Bokning

Boka din plats via e-tjänsten Bokning av kurs i Brandfarliga Heta Arbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bokningsvillkor

Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning 7-13 dagar innan kursstart debiteras med halva kursavgiften. Avbokning som sker senare debiteras med hela kursavgiften.

Senast publicerad:

Arrangör: Brandfarliga Arbeten

Bokning av utbildning

Bokning av kurs i Brandfarliga Heta Arbeten via e-tjänsten, klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Läs mer om utbildningen på Brandfarliga Arbetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. eller kontakta oss på Räddningstjänsten Väst.

E-post: utbildning@rvast.se

Senast publicerad: