Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Brandfarliga Arbeten

Sedan januari 2020 är Räddningstjänsten Väst arrangör för behörighetsutbildningen Brandfarliga Arbeten. En utbildning som ger dig behörighet att utför brandfarliga heta arbeten i fem år. Behörighet för att vara tillståndsansvarig, utförare och brandvakt. Utbildningen är framtagen av SVEBRA.


Målsättning               

Att alla deltagare ska kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga 

heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.    

                
Målgrupp               

Anställda och entreprenörer som utför brandfarliga heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av brandfarliga heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

                
Lärandemål för deltagarna

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna:             

 - ha grundläggande brandkunskap              

 - känna till gällande säkerhetsregler              

 - känna till försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter             

 - kunna organisation på tillfällig arbetsplats              

 - känna till olika typer av släckutrustning samt kunna hantera dessa              
 

Du kan läsa mer om utbildningen på Brandfarliga arbetens hemsida och i informationsbladet.


Antal kursdeltagare
Max 20 per tillfälle.
                
Förkunskaper hos kursdeltagare
Inga förkunskaper krävs. 
 

Kursdatum för digital utbildning 

Vid varje utbildningen sker digitalt via Microsoft Teams, klockan 8.00-16.00.

3 november

23 november

7 december


Tidsåtgång

Åtta timmar (inklusive raster).

 

Pris 

2700 kronor exklusive moms/deltagare.


Frågor
E-post: utbildning@rvast.se

Telefon: 010-219 30 27 

                
Anmälan
Klicka här för att anmäla dig till Brandfarliga Arbeten.
Produktion Cityweb