Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

D-HLR, defibrillator

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskaper för att utföra HLR och D-HLR samt förstå vikten av medborgarens tidiga insats vid hjärtstopp.
  
Kursen är riktad till de som genomgått utbildningen i hjärt- och lungräddning, senast ett år innan denna utbildning.    
       
Lärandemål för deltagarna      
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna och förstå:
- Vikten av tidig HLR      
- Patientsäkerhet      
- Egen säkerhet  
- Hjärt-lungräddning, HLR     
- Hjärtinfarkt      
- Genom Teori och praktisk övning defibrillatorns användningsområden   

Vi tillhandahåller HLR-dockor samt övningsdefibrillator till de praktiska övningarna.


Antal kursdeltagare 
Max 8 deltagare per tillfälle.  


Tidsåtgång
3 timmar  
   
Kursavgift 
6300 SEK exklusive moms per utbildningstillfälle.

 

Frågor/anmälan
utbildning@rvast.se

Produktion Cityweb