Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Den som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor ska utse en eller flera föreståndare. Föreståndaren har till uppgift att se till att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningens krav. Denna utbildning ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara mindre omfattning.

Målsättning

Alla deltagare ska kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor.

Målgrupp

Utbildningen är framtagen för den som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt så att tillstånd krävs.

Lärandemål för deltagarna

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:

  • Föreståndarens ansvar
  • Tillståndshantering
  • Hantering av brandfarliga varor
  • Tillsyn
  • Riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
  • Riskbedömning enligt ATEX

Antal kursdeltagare

Max 20 deltagare per tillfälle.

Förkunskaper hos kursdeltagare

Inga förkunskaper krävs.

Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Väst eller på distans.

Tidsåtgång

Sex timmar.

Kostnad

Platsbunden utbildning (fika och lunch ingår): 3 550 kronor per deltagare.

Distansutbildning: 3 200 kronor per deltagare.

Samtliga priser är exklusive moms.

Bokning

Bokning av kurstillfälle gör du via Brandskyddsföreningen Hallands hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bokningsvillkor

Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning 7-13 dagar innan kursstart debiteras med halva kursavgiften. Avbokning som sker senare debiteras med hela kursavgiften.

Frågor

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att höra av dig med de till: utbildning@rvast.se.

Senast publicerad:

Brandfarliga varor

Frågor

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta oss.

E-post: utbildning@rvast.se.

Senast publicerad: