Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Den som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor ska utse en eller flera föreståndare. Föreståndaren har till uppgift att se till att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningens krav. Utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara mindre omfattning.


Målsättning
Alla deltagare ska kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor.


Målgrupp
Utbildningen är framtagen för den som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt så att tillstånd krävs.


Lärandemål för deltagarna
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:              
  • Föreståndarens ansvar
  • Tillståndshantering
  • Hantering av brandfarliga varor
  • Tillsyn
  • Riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
  • Riskbedömning enligt ATEX                 

Antal kursdeltagare
Max 20 deltagare per tillfälle.               
                   
Förkunskaper hos kursdeltagare
Inga förkunskaper krävs.


Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Väst eller på distans.


Tidsåtgång
Sex timmar.

 

Kostnad

Platsbunden utbildning ( fika och lunch ingår): 3 550 kronor per deltagare.

Distansutbildning: 3 200 kronor per deltagare.

Samtliga priser är exklusive moms.


Bokningsvillkor

Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning

7-13 dagar innan kursstart debiteras med halva kursavgiften. Avbokning som sker senare debiteras med hela kursavgiften.


Frågor
Har du frågor om utbildningen är du välkommen att höra av dig med de till: utbildning@rvast.se

                

Anmälan

Anmälan gör du via Brandskyddsföreningen Hallands hemsida

Anmälan
Frågor
Har du frågor om utbildningen är du välkommen att skicka e-post till utbildning@rvast.se.
Produktion Cityweb