Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Målsättning                  
Att alla deltagare ska kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor.          
                   
Målgrupp                  
Utbildningen är framtagen för den som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är omfattande och för den som är handläggare av tillstånds- och tillsynsärenden.
                   
Lärandemål för deltagarna              
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:              
 - föreståndarens ansvar                 
 - tillståndshantering                  
 - hantering av brandfarliga varor                 
 - tillsyn                   
 - riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor              
 - riskbedömning enligt ATEX                 
                   
Antal kursdeltagare                 
Max 20 deltagare per tillfälle.               
                   
Förkunskaper hos kursdeltagare                
Inga förkunskaper krävs.  

   

Tidsåtgång                  
Sex timmar.                 

 

Frågor
utbildning@rvast.se
                
Anmälan
Anmälan gör du via Brandskyddsföreningen Hallands sida: 

www.brandskyddsföreningen.se/halland

Produktion Cityweb