Grundläggande brandskyddsutbildning

Vår brandskyddsutbildning ger dig grundläggande kunskaper i hur du kan förebygga bränder och hur du bör agera vid en brand. Du får också lära dig hur och varför bränder uppstår. Utbildningen innehåller även en praktisk del där deltagarna får släcka en mindre brand med handbrandsläckare och brandfilt.

Målsättning

Alla deltagare ska kunna uppmärksamma brandrisker samt kunna göra en första mindre insats mot brand för att rädda liv och egendom.

Målgrupp

Vi erbjuder utbildning i grundläggande brandskydd till kommuner, företag, myndigheter och föreningar. Kursen riktar sig till samtliga medarbetare inom verksamheten.

Lärandemål för deltagarna

Efter genomförd grundläggande brandskyddsutbildning ska kursdeltagarna:

 • ha grundläggande brandkunskap
 • ha kännedom om enkla olycksförebyggande åtgärder
 • känna till vanliga brandrisker
 • kunna göra en första mindre insats vid brand
 • ha kännedom om alarmering och utrymning
 • känna till olika typer av släckutrustning samt kunna hantera dessa

Antal kursdeltagare

Max 20 deltagare per kurstillfälle.

Förkunskaper hos kursdeltagare

Inga förkunskaper krävs.

Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Väst, på distans eller på plats hos er. Vid utbildning på distans behöver deltagaren ha tillgång till en dator, surfplatta eller liknande.

Vid utbildning hos er behöver ni tillgodose följande:

 • Parkering ska finnas för bil och släp.
 • Uppställningsplats ska vara minst fem meter runt om släpet med grus- eller asfaltunderlag.
  Helst privat parkering/gårdsplan. Annars ansvarar kunden att parkeringsbolag kontaktas för avspärrning.
 • Undervisningslokalen ska vara anpassad för antalet deltagare, max 20 personer.
 • Rojektorduk alternativt vit vägg ska finnas samt bord att ställa projektor på.

Tidsåtgång

Vid platsbunden utbildning: tre timmar.
Vid utbildning på distans: två timmar (inga praktiska moment ingår).

Kostnad

Utbildning i Räddningstjänsten Väst lokaler (fika ingår): 8 300 kronor
Distansutbildning: 6 700 kronor
Utbildning på plats hos er: 9 000 kronor
Samtliga priser är exklusive moms.

Bokning och frågor

Vill du anmäla dig eller har frågor så är du välkommen att skicka e-post till utbildning@rvast.se.

Följande information behöver uppges vid bokningen:

 • Företag/Verksamhet
 • Namn på kontaktperson och kontaktuppgifter
 • Antal personer som vill komma vid utbildningstillfället
 • Övrigt, till exempel specialkost

Bokningsvillkor

Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning 7–13 dagar innan kursstart debiteras med halva kursavgiften. Avbokning som sker senare debiteras med hela kursavgiften.

Senast publicerad:

Brandskyddsutbildning

Bokning och frågor

Vill du boka eller har frågor så är du välkommen att skicka e-post till utbildning@rvast.se.

Se nedan för viktig information att meddela i bokningen.

Senast publicerad: