Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Grundläggande brandskyddsutbildning

Målsättning                                                
Att alla deltagare ska kunna uppmärksamma brandrisker samt kunna göra en första mindre insats mot brand för att rädda liv och egendom.                           
                                                 
Målgrupp                                                
Samtliga medarbetare.                                       
                                                 
Lärandemål för deltagarna                                            
Efter genomförd grundläggande brandskyddsutbildning ska kursdeltagarna:                                             
 - ha grundläggande brandkunskap                                              
 - ha kännedom om enkla olycksförebyggande åtgärder                                         
 - känna till vanliga brandrisker                                               
 - kunna göra en första mindre insats vid brand                                             
 - ha kännedom om alarmering och utrymning                                              
 - känna till olika typer av släckutrustning samt kunna hantera dessa                                                    
Antal kursdeltagare                                               
Max 20 kursdeltagare per tillfälle.                                             
                                                 
Förkunskaper hos kursdeltagare                                              
Inga förkunskaper krävs.                                               
                                                 
Tidsåtgång                                                
Tre timmar.                                            


Frågor/anmälan
utbildning@rvast.se

Produktion Cityweb