Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Grundläggande brandskyddsutbildning

Vår brandskyddsutbildning ger dig grundläggande kunskaper i hur du kan förebygga bränder och hur du bör agera vid en brand. Du får också lära dig hur och varför bränder uppstår. Utbildningen innehåller även en praktisk del där deltagarna får släcka en mindre brand med handbrandsläckare och brandfilt.


Målsättning
Alla deltagare ska kunna uppmärksamma brandrisker samt kunna göra en första mindre insats mot brand för att rädda liv och egendom.


Målgrupp
Vi erbjuder utbildning i grundläggande brandskydd till kommuner, företag, myndigheter och föreningar. Kursen riktar sig till samtliga medarbetare inom verksamheten.


Lärandemål för deltagarna
Efter genomförd grundläggande brandskyddsutbildning ska kursdeltagarna:
 • ha grundläggande brandkunskap
 • ha kännedom om enkla olycksförebyggande åtgärder
 • känna till vanliga brandrisker
 • kunna göra en första mindre insats vid brand
 • ha kännedom om alarmering och utrymning
 • känna till olika typer av släckutrustning samt kunna hantera dessa

Antal kursdeltagare
Max 20 deltagare per kurstilltillfälle.                                             
                                                 
Förkunskaper hos kursdeltagare
Inga förkunskaper krävs.

 

Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Väst, på distans eller på plats hos er. Vid utbildning på distans behöver deltagaren ha tillgång till en dator, surfplatta eller liknande.

Vid utbildning hos er behöver ni tillgodose följande:

 • Parkering ska finnas för bil och släp.
 • Uppställningsplats ska vara minst fem meter runt om släpet med grus- eller asfaltunderlag.
 • Helst privat parkering/gårdsplan. Annars ansvarar kunden att parkeringsbolag kontaktas för avspärrning.

Undervisningslokalen ska vara anpassad för antalet deltagare, max 20 personer. Projektorduk alternativt vit vägg ska finnas samt bord att ställa projektor på.


Tidsåtgång

Tre timmar vid platsbunden utbildning.

Två timmar vid utbildning på distans. Inga praktiska moment ingår.


Kostnad

Utbildning i Räddningstjänsten Västs lokaler (fika ingår): 7 500 kronor

Distansutbildning: 6 000 kronor

Utbildning på plats hos er: 8 000 kronor

Samtliga priser är exklusive moms.


Bokningsvillkor

Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning

7–13 dagar innan kursstart debiteras med halva kursavgiften. Avbokning som sker senare debiteras med hela kursavgiften.


Anmälan och frågor
Vill du anmäla dig eller har frågor så är du välkommen att skicka e-post till utbildning@rvast.se.

Följande information behöver uppges vid bokningen:
 • Företag/Verksamhet
 • Namn på kontaktperson och kontaktuppgifter
 • Antal personer som vill komma vid utbildningstillfället
 • Övrigt, till exempel specialkost


Utbildningen innehåller en praktisk del där deltagarna får släcka en mindre brand med handbrandsläckare och brandfilt.
Frågor och anmälan
Vill du boka utbildning eller har du några frågor? Kontakta oss genom att skicka e-post till utbildning@rvast.se.

Se nedan för informationen du behöver uppge vid bokningen.
Produktion Cityweb