Hjärt- och lungräddning och första hjälpen

Räddningstjänsten Väst utbildar i hjärt- och lungräddning (HLR). Under utbildningen lär du dig att utföra HLR på vuxna, att använda en hjärtstartare effektivt, åtgärder vid luftvägsstopp samt identifiera och åtgärda de vanligaste livshotande sjukdomstillstånden utifrån bedömningsmodellen L-ABCDE.

Målsättning

Alla deltagarna ska känna sig motiverade att starta HLR vid hjärtstopp, kunna använda en hjärtstartare och ge första hjälpen utifrån L-ABCDE.

Målgrupp

Vi erbjuder utbildning i HLR till kommuner, företag, myndigheter och föreningar. Kursen riktar sig till samtliga medarbetare inom verksamheten.

Lärandemål för deltagarna

 • Kunna identifiera ett hjärtstopp.
 • Veta hur man larmar 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll.
 • Kunna utföra HLR med god kvalitet.
 • Kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt.
 • Ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp.
 • Med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.
 • Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
 • Ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.

Antal kursdeltagare

Max 12 kursdeltagare per tillfälle.

Förkunskaper hos kursdeltagare

Inga förkunskaper krävs.

Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Väst eller på plats hos er.

Vid utbildning på plats hos er behöver ni tillgodose följande:
Utbildningslokalen behöver vara anpassad för antalet deltagare, max 12 deltagare. Då mycket av den praktiska träningen sker på golvet bör stolar och bord lätt kunna flyttas undan för att frigöra övningsyta.

Tidsåtgång

Fyra timmar

Kostnad

Pris för utbildning oavsett utbildningsställe är 9 000 kronor exklusive moms. Fika ingår vid utbildning i Räddningstjänsten Västs lokaler.

Bokning och frågor

Vill du anmäla dig eller har frågor så är du välkommen att skicka e-post till utbildning@rvast.se.

Följande information behöver uppges vid bokningen:

 • Företag/Verksamhet
 • Namn på kontaktperson och kontaktuppgifter
 • Antal personer som vill komma vid utbildningstillfället
 • Övrigt, till exempel specialkost

Bokningsvillkor

Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning
7-13 dagar innan kursstart debiteras med halva kursavgiften. Avbokning som sker senare debiteras med hela kursavgiften.

Senast publicerad:

HLR-utbildning

Bokning av utbildning

Vill du boka utbildningstillfälle skicka e-post till utbildning@rvast.se.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till utbildning@rvast.se.

Senast publicerad: