Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

SBA för brandskyddskontrollant

SBA = systematiskt brandskyddsarbete


Målsättning                
Att alla deltagare ska kunna kontrollera en verksamhets systematiska brandskyddsarbete på ett tillfredsställande sätt så att brandrisken minskar och konsekvenserna av en eventuell brand blir små.
                 
Målgrupp                
Utsedda brandskyddskontrollanter.         
                 
Lärandemål för deltagarna            
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna:             
 - Känna till vad lagen om skydd mot olyckor innebär             
 - Känna till räddningsverkets allmänna råd, samt föreskrifter            
 - Kunna utföra en egenkontroll               
 - Kunna arbeta med checklista               
 - Känna till kommunens ansvar               
 - Kunna enkla olycksförebyggande åtgärder             
 - Känna till hur brandskyddet kan höjas i verksamheten.            
                 
Antal kursdeltagare               
Max 20 deltagare per tillfälle.             
                 
Förkunskaper hos kursdeltagare              
Inga förkunskaper behövs.               
                 
Tidsåtgång                
Två timmar.    

           

Kursavgift
1 100 kronor exklusive moms per person.

 

Frågor/anmälan
utbildning@rvast.se  

Produktion Cityweb