Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Släckpraktik

För att kunna agera rätt vid en brand är det viktigt att känna sig trygga med att kunna hantera släckutrustningen. I vår utbildning släckpraktik får deltagarna lära sig att hantera en handbrandsläckare och brandfilt. I utbildningen ingår det även en kort repetition av hjärt- lungräddning (HLR).


Målsättning

Alla deltagare ska kunna hantera en handbrandsläckare och en brandfilt för att kunna göra en första mindre insats mot brand för att rädda liv och egendom.


Alla deltagare ska känna sig tryggare med att kunna ge HLR vid ett plötsligt hjärtstopp.


Målgrupp

Samtliga medarbetare


Lärandemål för deltagarna

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna:

  • Ha kunskap om hur en handbrandsläckare fungerar.
  • Kunna släcka en mindre brand med en handbrandsläckare.
  • Kunna släcka en mindre brand med en brandfilt.
  • Ha kännedom om hur man ger HLR vid ett plötsligt hjärtstopp.


Antal kursdeltagare

Max 20 kursdeltagare/kurs.


Förkunskaper hos deltagarna

Inga förkunskaper krävs.


Tidsåtgång

30 minuter


Boka kurs

Boka utbildningen via e-tjänsten här.

Produktion Cityweb