Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Systematiskt brandskyddsarbete

Målsättning                

Att alla deltagare ska kunna ansvara för en verksamhets SBA, systematiska brandskyddsarbete, på ett tillfredsställande sätt så att brandrisken minskar och konsekvenserna av en eventuell brand blir små.
                 
Målgrupp                
Företagsledning och av företagsledningen utsedd att vara brandskydds-ansvarig.         
                 
Lärandemål för deltagarna            
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna känna till:            
 - Känna till vad lagen om skydd mot olyckor innebär            
 - Vad SBA är och hur man gör               
 - Fastighetsägarens och nyttjanderättsinnehavarens ansvar            
 - Kommunens ansvar               
 - Enkla olycksförebyggande åtgärder              
 - Hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet            
                 
Antal kursdeltagare               
Max 20 deltagare per tillfälle.             
                 
Förkunskaper hos kursdeltagare              
Inga förkunskaper behövs.
                 
Tidsåtgång                
Fyra timmar.     

 

Anmälan
Skicka ett mejl till utbildning@rvast.se med information om att du vill gå utbildningen.

Produktion Cityweb