Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är en metod som hjälper till att säkerhetsställa att brandskyddet håller och bibehåller en hög nivå under en längre tid. Vår utbildning ger dig som arbetar med SBA på din arbetsplats en helhetsbild av de olika delarna och funktionerna inom SBA-arbetet och vad det innebär enligt Lagen och skydd mot olyckor (LSO).

Målsättning

Att alla deltagare ska kunna ansvara för en verksamhets SBA, systematiska brandskyddsarbete, på ett tillfredsställande sätt så att brandrisken minskar och konsekvenserna av en eventuell brand blir små.

Målgrupp

Företagsledning och av företagsledningen utsedd att vara brandskyddsansvarig.

Lärandemål för deltagarna

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna känna till:

  • Känna till vad lagen om skydd mot olyckor innebär.
  • Vad SBA är och hur man gör.
  • Fastighetsägarens och nyttjanderättsinnehavarens ansvar.
  • Kommunens ansvar.
  • Enkla olycksförebyggande åtgärder.
  • Hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet.

Kursdatum

23 oktober klockan 8-12, räddningsstationen i Varberg

20 november klockan 8-12, räddningsstationen i Falkenberg

Antal kursdeltagare

Max 20 deltagare per tillfälle.

Förkunskaper hos kursdeltagare

Inga förkunskaper behövs.

Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Väst, på distans eller på plats hos er. Vid utbildning som sker på plats hos er är minsta antalet deltagare, för att kursen ska hållas, åtta stycken.

Fika ingår vid utbildning i Räddningstjänsten Västs lokaler.

Tidsåtgång

Fyra timmar.

Kostnad

Pris per utbildning är 16 700 kronor.
Pris för enskilda deltagare till öppen kurs är 2 500 kronor.
Samtliga priser är exklusive moms.

Bokning och frågor

Vill du boka dig på utbildningen eller har frågor så är du välkommen att skicka e-post till utbildning@rvast.se.

Följande information behöver uppges vid bokningen:

  • Företag/Verksamhet
  • Namn på kontaktperson och kontaktuppgifter
  • Antal personer som vill komma vid utbildningstillfället
  • Övrigt, till exempel specialkost

Bokningsvillkor

Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning 7-13 dagar innan kursstart debiteras med halva kursavgiften. Avbokning som sker senare debiteras med hela kursavgiften.Senast publicerad:

Handbrandsläckare på väggen

Bokning och frågor

Vill du boka utbildning eller har frågor så är du välkommen att kontakta oss via e-post, utbildning@rvast.se.

Se nedan för viktig information att meddela i bokningen.

Senast publicerad: