Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Uppföljning brandskyddsutbildning

Målsättning            
Att alla deltagare ska kunna uppmärksamma brandrisker i egen verksamhet samt kunna göra en första mindre insats mot brand för att rädda liv och egendom.
             
Målgrupp            
Samtliga medarbetare.   
             
Lärandemål för deltagarna       
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna:         
 - ha kännedom om enkla olycksförebyggande åtgärder        
 - känna till vanliga brandrisker           
 - kunna göra en första mindre insats vid brand         
 - ha kännedom om alarmering och utrymning          
 - känna till olika typer av släckutrustning samt kunna hantera dessa      
             
Antal kursdeltagare           
Max 20 kursdeltagare per tillfälle.         
             
Förkunskaper hos kursdeltagare          
 - deltagit i grundläggande brandskyddsutbildning         
 - om det gått längre tid än tre år sedan den senaste grundutbildningen rekommenderas att deltagaren genomför grundutbildning igen   
             
Tidsåtgång            
Utbildningen består av 20 minuter teoretisk genomgång, därefter 40 minuter rundvandring på objektet. Utbildningen tar totalt 60 minuter.  

 

Kursavgift
2 000 kronor exklusive moms per utbildningstillfälle.

 

Frågor/anmälan
utbildning@rvast.se  

Produktion Cityweb