Utrymning

Utrymningsövning är ett tillfälle för er verksamhet att öva på de utrymningsrutiner som finns framtagna på arbetsplatsen. Övningen ska säkerhetsställa verksamhetens handlingsberedskap vid en eventuell brand.

Målsättning

Att verksamhetens alarmering och utrymning ska fungera tillfredsställande vid en eventuell oönskad händelse.

Målgrupp

Vi erbjuder utrymningsövning till kommuner, företag, myndigheter och föreningar. Kursen riktar sig till samtliga medarbetare inom verksamheten.

Lärandemål för deltagarna

Efter genomförd övning ska deltagarna kunna agera säkert utifrån verk-samhetens utrymningsplan som bör innehålla följande delar:

 • Rädda personer i omedelbar fara.
 • Varna andra som befinner sig i fara.
 • Larma 112
 • Om möjligt göra en första insats mot eventuell brand.
 • Möta upp räddningstjänsten och informera om rådande situation.

Deltagarna ska även ha dragit erfarenheter utifrån följande punkter:

 • Vad fungerade bra?
 • Vad fungerade mindre bra?
 • Är det något vi kan göra för att få det att fungera ännu bättre till nästa gång?

Förkunskaper hos kursdeltagare

Samtliga deltagare bör känna till verksamhetens utrymningsplan.

Plats

Utbildningen genomförs på plats hos er.

Tidsåtgång

Övningen tar en till två immar att genomföra, inklusive efterföljande genomgång och utvärdering.

Kostnad

Kostnad för utrymningsövning är 2 700 kronor exklusive moms.

Övrigt

Har ni utrymningslarm eller automatiskt brandlarm ansvarar du som kund att anläggningsskötare medverkar under utrymningsövningen.

Bokning och frågor

Vill du boka eller har frågor så är du välkommen att skicka e-post till utbildning@rvast.se.

Följande information behöver uppges vid bokningen:

 • Företag/Verksamhet
 • Namn på kontaktperson och kontaktuppgifter
 • Övrigt

Bokningsvillkor

Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning 7-13 dagar innan kursstart debiteras med halva kursavgiften. Avbokning som sker senare debiteras med hela kursavgiften.

Senast publicerad:

Skylt som visar utrymningsvägen

Bokning och frågor

Vill du boka eller har frågor så är du välkommen att skicka e-post till utbildning@rvast.se.

Se nedan för viktig information att meddela i bokningen.

Senast publicerad: