Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Utrymning

Utrymningsövning är ett tillfälle för er verksamhet att öva på de utrymningsrutiner som finns framtagna på arbetsplatsen. Övningen ska säkerhetsställa verksamhetens handlingsberedskap vid en eventuell brand. 


Målsättning 
Att verksamhetens alarmering och utrymning ska fungera tillfredsställande vid en eventuell oönskad händelse.
 
Målgrupp 
Vi erbjuder utrymningsövning till kommuner, företag, myndigheter och föreningar. Kursen riktar sig till samtliga medarbetare inom verksamheten.
 
Lärandemål för deltagarna
Efter genomförd övning ska deltagarna kunna agera säkert utifrån verk-samhetens utrymningsplan som bör innehålla följande delar:
 • Rädda personer i omedelbar fara.
 • Varna andra som befinner sig i fara.
 • Larma 112 
 • Om möjligt göra en första insats mot eventuell brand.
 • Möta upp räddningstjänsten och informera om rådande situation.

  Deltagarna ska även ha dragit erfarenheter utifrån följande punkter:
 • Vad fungerade bra? 
 • Vad fungerade mindre bra?
 • Är det något vi kan göra för att få det att fungera ännu bättre till nästa gång?


Förkunskaper hos kursdeltagare
Samtliga deltagare bör känna till verksamhetens utrymningsplan.

 

Plats

Utbildningen genomförs på plats hos er.


Tidsåtgång 
Övningen tar en till två immar att genomföra, inklusive efterföljande genomgång och utvärdering.


Kostnad

Kostnad för utrymningsövning är 2000 kr exklusive moms.


Bokningsvillkor

Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning

7-13 dagar innan kursstart debiteras med halva kursavgiften. Avbokning som sker senare debiteras med hela kursavgiften.


Övrigt

Har ni  utrymningslarm eller automatiskt brandlarm ansvarar du som kund att anläggningsskötare medverkar under utrymningsövningen.


Anmälan och frågor

Vill du anmäla dig eller har frågor så är du välkommen att skicka e-post till utbildning@rvast.se.


Följande information behöver uppges vid bokningen:

 • Företag/Verksamhet
 • Namn på kontaktperson och kontaktuppgifter
 • ÖvrigtAnmälan och frågor
Vill du anmäla dig eller har frågor så är du välkommen att skicka e-post till utbildning@rvast.se.

Se nedan för informationen du behöver uppge vid bokningen.
Produktion Cityweb