Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Utrymning

Målsättning 
Att verksamhetens alarmering och utrymning ska fungera tillfredsställande vid en eventuell oönskad händelse.
 
Målgrupp 
Samtliga medarbetare.
 
Lärandemål för deltagarna
Efter genomförd övning ska deltagarna kunna agera säkert utifrån verk-samhetens utrymningsplan som bör innehålla följande delar:
 - Rädda personer i omedelbar fara
 - Varna andra som befinner sig i fara
 - Larma 112 
 - Om möjligt göra en första insats mot eventuell brand
 - Möta upp räddningstjänsten och informera om rådande situation

Deltagarna ska även ha dragit erfarenheter utifrån följande punkter:
 - Vad fungerade bra? 
 - Vad fungerade mindre bra?
 - Är det något vi kan göra för att få det att fungera ännu bättre till nästa gång?


Förkunskaper hos kursdeltagare
Samtliga deltagare bör känna till verksamhetens utrymningsplan.

Anläggningsskötare ska medverka vid verksamhet med utrymningslarm eller automatiskt brandlarm.

 
Tidsåtgång 
Övningen tar 1-2 timmar att genomföra, inklusive efterföljande genomgång och utvärdering.


Frågor/anmälan
utbildning@rvast.seProduktion Cityweb