Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Vuxen-HLR med hjärtstartare

Alla våra utbildningar i hjärt-lungräddning följer HLR-rådets riktlinjer, vilket innebär standardiserade utbildningar av bra kvalitet.
 

Kursen består av tre delar:   
 - Vuxen-HLR    
 - Hjärtstartare    
 - Luftvägsstopp    
     
Målsättning    
Att alla deltagare skall kunna tekniken för HLR och vara motiverade att starta HLR.
     
Målgrupp    
Samtliga medarbetare.    
     
Lärandemål för deltagarna
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:
 - utföra medvetandekontroll   
 - utföra andningskontroll
- larma 112   
 - bestämma sig för att använda hjärtstartaren    
 - starta och ansluta hjärtstartaren   
 - följa enkla instruktioner från hjärtstartaren
- utföra HLR 
     
Antal kursdeltagare   
Max 12 deltagare per tillfälle. 
     
Förkunskaper hos kursdeltagare  
Inga förkunskaper Krävs.   
     
Tidsåtgång    
2 timmar 
 
Kursavgift     
5300 SEK exklusive moms per utbildningstillfälle.     

 

Frågor/anmälan
utbildning@rvast.se  

Produktion Cityweb