Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Vuxen-HLR med hjärtstartare och Första hjälpen 

Alla våra utbildningar i hjärt-lungräddning följer HLR-rådets riktlinjer, vilket innebär standardiserade utbildningar av bra kvalitet.             

Kursen består av 6 delar:
- L=Livsfarligt läge      
- A=Luftvägar(Airway)      
- B=Andning(Breathing)         
- C=Cirkulation
- D=Medvetandegrad(Disability)
- E=Helkroppsundersökning samt skydd mot omgivningen(Expose)               
             
Målsättning            
Att alla deltagare skall kunna tekniken för HLR samt första hjälpen och vara motiverade att agera vid en verklig händelse.            
               
Målgrupp              
Samtliga medarbetare.     
            
Lärandemål för deltagarna         
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:         
- utföra medvetandekontroll         
- utföra andningskontroll
- larma 112         
- bestämma sig för att använda hjärtstartaren         
- starta och ansluta hjärtstartaren         
- följa enkla instruktioner från hjärtstartaren
- utföra HLR
- utföra första hjälpen enligt flödesschema L-ABCDE         
         
Antal kursdeltagare         
Max 12 deltagare per tillfälle.         
         
Förkunskaper hos kursdeltagare         
Inga förkunskaper Krävs.         
         
Tidsåtgång         
3 timmar.         
         
Kursavgift         
6300 SEK exklusive moms per utbildningstillfälle.      

 

Frågor/anmälan
utbildning@rvast.se

Produktion Cityweb