Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Trygghet och hälsa

Vårt uppdrag är att arbeta främjande, förebyggande och stödjande för att skapa förutsättningar för att så långt som möjligt undvika allvarliga händelser och kriser samt att uppnå ökad trygghet och folkhälsa.

 

Vi samverkar med en rad olika aktörer, däribland kommunerna, Region Halland, polisen, frivilliga organisationer och andra aktörer inom vårt verksamhetsområde. Samverkan är viktigt för oss för att nå ett framgångsrikt främjande och förebyggande arbete. 


Inom vår verksamhet ryms olika enheter med olika uppdrag. Här finns Kommunsamordningscentralen (KSC), Säkerhet och folkhälsa, Trygghetsteam Norr och Trygghetsteam Söder. 


Kontakt
Fredrik Åkesson
Verksamhetschef
E-post: fredrik.akesson@rvast.se
POSOM
Information om POSOM hittar du här.
Produktion Cityweb