Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Larmmottagning

Vår Kommunsamordningscentral, KSC, är bemannad dygnet runt. Här finns alltid någon som svarar i telefon, 24/7!  

 

Larmmottagarna i KSC sitter som en spindel i nätet med Räddningstjänsten Västs telefonväxel och har kontakt med många olika aktörer. Jourer och beredskaper, inbrottslarm, automatlarm, överfallslarm och kameraövervakning för kommunerna och de kommunala bolagen är exempel på larm som KSC svarar på.

 

Till KSC är det också cirka 2 400 trygghetslarm kopplade. De samtal som kommer in gällande just trygghetslarmen tas emot för att sedan larma ut larmpatrullerna eller hemtjänsten.

 

Produktion Cityweb