Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Vision, syfte, verksamhetsidé & mål

Vår vision som vi strävar efter lyder…
”Ett tryggt samhälle för alla!”

Syftet för Räddningstjänsten Väst är...
Förbundet ska vara en aktiv samhällsaktör som effektivt driver, leder och utvecklar det samlade skyddet mot oönskade händelser. Verksamheten ska bedrivas effektivare än när ansvaret var fördelat på flera händer och i två kommuner. 

Vår verksamhetsidé säger att…
”Vi ska tillsammans med andra skapa trygghet genom skydd mot oönskade händelser!”

Våra förhållningssätt är...
Professionellt och nytänkande.

Räddningstjänsten Väst har tre övergripande mål, dessa är... 
  • Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka. 
  • Antalet oönskade händelser ska minska. 
  • Responstiderna ska minska. 

Och vår slogan är…
”Alltid, tryggt och nära!”
Produktion Cityweb