Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Stab och analys

Staben fungerar som en stödfunktion för Räddningstjänsten Västs två

verksamhetsområden; Trygghet och hälsa samt Skydd mot olyckor.


Stab och analys består av elva personer som alla arbetar inom olika områden. Här hittar du allt bland andra HR-konsult, ekonom, kvalitetsutvecklare och IT-strateg. 

Kontakt
Jens Christiansson
Stabschef
jens.christiansson@rvast.se

Produktion Cityweb