Brandrisk - RVast

Heta arbeten

Behöver du certifikat för Heta Arbeten eller förnya ditt gamla.  

Din krisberedskap 

Vatten, värme, mat och kommunikation är våra viktigaste basbehov. Vid en krishändelse är det viktigt att vara förberedd och kunna tillgodose dessa behov. Hur väl förberedd är du? 

Vårsolen ger ökad risk för gräsbränder

Med sol och vårvärme ökar risken snabbt för att gräsbränder ska uppstå. Gammalt fjolårsgräs som nu torkar börjar lätt brinna. 
Produktion Cityweb