Brandrisk - RVast

Heta arbeten

Behöver du certifikat för Heta Arbeten eller förnya ditt gamla.  

Säkrare hemmafix

Reparationer och nybyggnationer, gräsklippning och häckklippning. Det finns många sysslor hemmavid som är riskutsatta. Här kan du få tips på hur du kan arbeta säkrare.

Eldning

Under sommaren finns det risk för brand i skog och mark.  Vi på räddningstjänsten ber er att vara försiktiga och att bara elda under kontrollerade former
Produktion Cityweb