FAQ och support

Här hittar du svar på de allra flesta frågor.

Om du inte hittar svaret i FAQ så finns kontakt till support här.

Vi arbetar med att ta fram en funktion för tidsstyrning av larm, men i nuläget går det inte. Det finns olika sätt att hantera notiser och larmljud på din telefon beroende på telefonens operativsystem. Gå in i notisinställningarna för appen och justera efter ditt behov.

Tips: På iOS (iPhone) kan du till exempel välja att inaktivera viktiga varningar vilket resulterar i att appen inte längre kan spela upp ljud när du har ljudet avstängt men du får ändå notiser om larm. Det finns en liknande funktion på telefoner med Android där du via Aviseringar, Stör ej kan stänga av funktionen Medieljud för att hindra att ljudet spelas upp när du har Stör ej aktiverat. På vissa Android-modeller kan du reglera larmljudet med telefonens volyminställning.

Nej, i dag kan systemet inte ta hänsyn till geografiska hinder. Vid larm får du en karta där din plats och platsen för larmet visas, då kan du enkelt se om du kan ta dig dit. Om du svarar ja eller nej påverkar inte antalet övriga utlarmade frivilliga, det påverkar inte heller larmet i sig. Om du efter att du tackat JA anser att det är för långt så kan du avbryta larmet i appen. Du avbryter då endast din egen medverkan och det är helt okej. Det kan vara bra att veta att upp till 30 frivilliga larmas och räddningstjänst är alltid på väg.

Vi värdesätter ditt engagemang som frivillig!

Om du är registrerad i Delta, får ett larm och använder din handbrandsläckare eller brandfilt vid en insats kan du få en ny av Räddningstjänsten Väst. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig vidare. Du behöver då ange kontaktuppgifter samt vilket larm du varit på. Den nya handbrandsläckaren eller brandfilten hämtas på stationerna i Varberg eller Falkenberg på överenskommen dag och tid

Om du använt din handbrandsläckare eller brandfilt hemma hos dig själv, eller på någon annan plats och du inte är registrerad i Delta, så rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag för ersättning av dessa.

Nej, appen Delta är idag inte utvecklad för smarta klockor och det är oklart hur positioner och notiser förs över till systemet. Vi rekommenderar att du slår av notiser för appen Delta på din klocka och liknande för att undvika problem.

Det rekommenderas att du endast har ett konto, annars finns risk att du vid larm upptar en plats för en annan frivillig som också skulle kunna hjälpa till. Systemet larmar upp till 30 av de närmaste frivilliga och vi vill ju att så många som möjligt ska få larmet eftersom en del behöver tacka nej av olika orsaker. Du ska inte vara inloggad på två olika enheter med samma profil, för systemet är anpassat för ett konto och en enhet per frivillig.

Att först tacka ja och sedan avböja är okej. Du kan göra en egen bedömning när du ser kartan och platsen för branden. Du kan behöva göra en bedömning om det är rimligt att ta sig till platsen på kort tid, om den råkar befinna sig på fel sida motorvägen eller andra sidan sjön och liknande. Om du tackar ja, nej eller avböjer efter att du tackat ja påverkar inte larmet i övrigt. Upp till 30 av de närmaste frivilliga larmas till platsen. Räddningstjänst är alltid på väg.

Nej, oavsett hur du svarat tidigare på larm kan du få larm nästa gång det brinner i ditt närmområde.

Heartrunner Sweden AB, som äger och driver systemet Delta, är personuppgiftsansvariga och behandlar era personuppgifter i enlighet med GDPR och sin dataskyddspolicy. Länk till annan webbplats. Dina personuppgifter skyddas och lämnas inte ut till tredje part utan att ni tillfrågats och lämnat godkännande. Om det efterfrågas kontakt med frivilliga från räddningstjänst eller till exempel anhöriga till drabbade blir du kontaktad och sedan förmedlas kontakt endast om du först säger okej. Du kan vara trygg med att din identitet är skyddad. I enstaka fall kan även polisen begära uppgift om en insats. Om du fortfarande är tveksam så avstå från att registrera dig.

Att vara frivillig och larmas genom systemet Delta innebär inga andra befogenheter än att vara en godhjärtad medmänniska. Att ha gemensamma kläder riskerar att göra att friviliga ser ut som räddningstjänst eller liknande och det kan vara vilseledande. Det tar också tid att byta om, tid som är för värdefull för den/de som drabbats av brand. Det är bättre att du presenterar dig som frivillig och om det efterfrågas visar upp appen för de du möter.

Det finns flera anledningar till att du eventuellt inte får larm:

  • Systemet har en maxgräns på 30 personer när det väljer ut kandidater till larmen som befinner sig i närheten. Det kan vara en orsak till att du vid något tillfälle inte fått larm, du kanske var den 31:a frivilliga.
  • Har du dubbelkollat att de gröna bollarna under Inställningar i appen är gröna? Det är viktigt att du tillåter platstjänster ALLTID, och att du tillåter notiser. För Androidtelefoner är det batterioptimering som brukar kunna ställa till det, den blockerar platstjänster och bakgrundsuppdateringar. Det är en inställning som behöver göras i telefonen.
  • En annan orsak är att din telefon inte alltid vet exakt var du är precis när larmet kommer. Vårt system använder den senast kända positionen, som din telefon ger oss, för att välja ut kandidater som får larm. Om din telefon till exempel minns en position utanför radien får du inte larmet. Om du ofta använder appar som positionerar dig finns en mer aktuell position på dig i telefonen. Om du inte har varit aktiv på telefonen på en stund minns den en tidigare position. Hur du använder din telefon påverkar alltså om du får ett larm eller inte och detta kan också ge en skillnad mellan avståndet som anges i larmnotisen och det avstånd som sedan visas i appen. Det är först när du tackar ja som vårt system kan positionera dig exakt. Ta därför för vana att först tacka ja till larmet och sedan göra bedömningen om du kan ta dig till platsen eller inte. När du avbryter din medverkan i appen och påverkar det varken larmet i sig eller övrigt antal utlarmade frivilliga.

Ja, man kan få böter om man parkerar fel som frivillig, precis som vanligt. Vi frivilliga är endast hjälpande medmänniskor och de regler som gäller oss som privatpersoner gäller även när vi är på larm. Det är upp till en själv om man vill chansa gällande parkeringen. Tänk också på att parkera så att räddningstjänst och eventuell annan blåljuspersonal inte hindras när de kommer.

Det är endast larmcentralen som vet exakt när frivilliga larmas i förhållande till räddningstjänst. Utlarmning av frivilliga kan rent tekniskt ske samtidigt, men det kan finnas omständigheter som gör att det blir någon minuts fördröjning, till exempel informationsinhämtning. Systemet Delta vet inte var blåljusenheterna befinner sig och det är heller inte information som är tillgänglig för allmänheten. Om du är i en tätort finns större chans att de är nära och snabbare, om du befinner dig på landsbygden tar det troligen längre tid på grund av avstånd, men det är slumpen som avgör. Om du har frågor om utlarmningen och tiderna så kan endast larmcentralen svara på det och du måste kontakta dem själv.

Precis på samma sätt som du gör med andra appar: via Appstore eller GooglePlay. Sök på Delta i din appbutik så kommer appen upp och du kan välja att uppdatera om det finns en ny version. Står det istället Öppna har du redan senaste versionen installerad. För androidanvändare dyker det upp möjlighet att uppdatera appen direkt under Inställningar i Meny.

Av tekniska skäl kan man idag inte byta mobilnummer i en registrerad profil. Mejla ditt gamla telefonnummer via kontaktformuläret i appen eller här rvast@rvast.se så får du hjälp att radera din gamla profil. När den gamla registrerade profilen är raderad kan du registrera dig på nytt med dina nya uppgifter.

Ja, så kan det vara. Även om du upplever att du var nära så är inte geografisk närhet den enda parametern som systemet använder för att välja ut kandidater vid larm. Se till att du tillåter Platstjänster Alltid och inte har batterioptimering aktiverat för appen på Androidenheter. Detta kan du se genom att de tre bollarna under Inställningar är gröna och att du har den senaste versionen av appen installerad. Om du har frågor om larm som skickats ut eller inte vid någon tidpunkt så hänvisas du till aktuell larmcentral.

När du larmas via appen Delta är du på plats som privatperson, precis som de övriga frivilliga. Oavsett yrke är ni där som privatpersoner utan andra befogenheter, men med mer kunskap. Tänk på att föregå med gott exempel, använd din kompetens, men överskrid inte befogenheter som privatperson.

Systemet Delta använder den senast kända positionen, som din telefon ger oss, för att välja ut kandidater som får larm. Om din telefon till exempel minns en position utanför radien får du inte larmet. Om du ofta använder appar som positionerar dig finns en mer aktuell position på dig i telefonen. Om du inte har varit aktiv på telefonen på en stund minns den en tidigare position. Hur du använder din telefon påverkar alltså om du får ett larm eller inte och detta kan också ge en diff mellan avståndet som anges i larmnotisen och det avstånd som sedan visas i appen. Det är först när du tackar ja som vårt system kan positionera dig exakt.

Det är telefonens operativsystem som styr detta och ingen förklaring finns. Systemet Delta har korrekt position om du öppnar appen och kikar på kartan. Du kan klicka på notisen och stänga av den om den stör. När larmet kommer svarar du JA och då hittar systemet dig och du får rätt position, om du sedan inte kan ta larmet avböjer du inne i appen. Det är alltså bra att först tacka JA. Om du sedan avbryter din medverkan påverkas varken antal övriga frivilliga som larmas eller larmet i sig.

Den notisen kommer från din Androidtelefon och du kan ”långklicka” på notisen för att få upp alternativ om att leverera tyst eller stänga av den. Detta kan inte ändras via systemet Delta eftersom det är ett krav från Google att appen ska skicka sådana notiser för att göra dig uppmärksam på att appen använder platstjänster i bakgrunden.

Detta kan bero på att du ställt in större text på din telefon, därför ökar vissa element i appen i grad, och på vissa skärmstorlekar hamnar knapparna utanför skärmen. Återställ storleken på text i inställningarna i din telefon så löser det sig.

Prova att knacka, ropa eller ringa på en grannes porttelefon. Du kan inte kontakta 112 för det är inte säkert att den som svarar kan komma åt information i larmet.

Att larmet försvinner kan bero på nätverksproblem där du är, och att informationen som systemet försöker skicka inte kan tas emot av din telefon. Svajpa fram notisen för larmet eller gå till notiscenter på din telefon och klicka igen, det kan få din telefon att hämta data en gång till. Larmcentralen kan avbryta larm om hjälp inte längre behövs eller om riskerna bedöms vara för stora.

Du måste ange samma e-postadress som när du registrerade din profil. Fundera på vilken e-post det kan vara och försök igen. Minns du inte så kontakta supporten så hjälper de dig.

Du ska ändra detta i menyn i din telefon, följ länken efter den röda bollen under Inställningar i appen och se till att listan visar Alla appar, leta reda på Delta och välj Batterioptimera INTE.

Du som registrerat dig som frivillig i appen kan få larm i alla områden där räddningstjänst är anslutna till systemet.

När blåljusen är framme skickar de info till larmcentralen. Vårt system har dock inte tillgång till denna info. Larmcentralen kan avbryta Delta-larm om nya uppgifter tillkommer, men har inte information om var alla frivilliga befinner sig. Att avbryta ett larm gäller då samtliga frivilliga, även de som eventuellt redan är på plats och hjälper till, vilket kan skapa förvirring. Det är såklart frustrerande att som frivillig mötas av blåljus som redan är på plats, men slumpen avgör ju också vem som kommer först, nästa gång kanske det är du, och därför är det viktigt att svara JA på larm varje gång (när man har möjlighet).

Du kan testa hur larmet låter och ser ut i appen. Välj Testlarm i menyn så får du både se och höra hur ett larm går till. Notera att du behöver ställa in din telefon rätt för att kunna ta emot larm. Under Inställningar i appen ska du ha tre gröna bollar.

Efter att du accepterat ett larm får du en enkät med frågor om vad du gjorde och vad som hände som vi gärna vill att du svarar på. Den skickas till din telefon inom ett par timmar efter larmet. Frågorna i enkäten ligger till grund för uppföljning och utvärdering som görs av systemet Delta.

Du behöver godkänna att appen använder Platstjänster, och du måste välja Alltid, annars kan vi inte hitta dig om en brand sker i ditt närområde. I inställningarna i din telefon behöver du godkänna Platstjänster för appen Delta och slå på Alltid.

Testa att starta om telefonen först, om det inte hjälper ska du avinstallera appen och ladda hem den igen, då får du även den senaste versionen. Om det inte hjälper får du gärna rapportera tekniska problem. När du tar kontakt ska du i så fall ange mobiltelefonmodell och operativsystemsversion för att underlätta hanteringen, och beskriv problemet tydligt så att vi snabbt förstår vad det gäller.

Det gör du i appen under Inställningar. Öppna Meny, välj Inställningar och klicka på Radera profil. Detta kommer radera din profil och du kommer inte längre att få larm. Din personliga information kommer raderas eller avidentifieras i enlighet med vår dataskyddspolicy.

Senast publicerad:

Senast publicerad: