Ny samverkan med PSG-bevakning från 1 juni!

Från och med den 1 juni blir PSG-bevakning larmade på vissa typer av våra händelser. Tanken är att de ska kunna agera i ett tidigt skede och hindra, fördröja eller bryta ett händelseförlopp vid exempelvis en brand, trafik eller drunkningsolycka. De första minuterna vid olyckor kan vara avgörande och förstainsatser kan därför göra stor nytta.

Att korta responstiderna är ett av våra övergripande mål. Målet är att någon ska vara på plats så snabbt som möjligt för att bryta händelseförloppet och hjälpa de nödställda. För att nå målet med att korta responstiderna är bland annat samverkan en framgångsfaktor. PSG har väktare som ofta är ute och cirkulerar i kommunerna vilket gör att de vid en händelse kan, utifrån sin förmåga, och om de är närmare än räddningstjänstpersonal, larmas och i ett tidigt skede vidta åtgärder för att stoppa eller begränsa en skadeutveckling.

All personal som arbetar på PSG har under maj varit på utbildning hos oss där fokus har legat på hur man ska/bör agera i samband med en olycka och vilka risker som finns. De larmas endast om de är närmast skadeplatsen och då som ett komplement till våra ordinarie resurser.

Utrustningen de har i sina bilar är begränsade till en sexkilos pulversläckare (brand) och en kastlina (drunkning) samt utrustning tillhörande bilen typ varningsblinkers och varningstriangel (trafikolycka).

Publicerad den:

Senast ändrad:

Hitta på sidan

Senast ändrad: