Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom brandskydd, HLR och första hjälpen. De fokuserar på hur olyckor kan förebyggas, hur du ska agera om något inträffar och kunskaperna du kan ha nytta av både i din yrkesroll och privat.

Vår utbildningar

Räddningstjänsten Väst erbjuder utbildningar inom brandskydd, HLR och första hjälpen. Utbildningarna fokuserar på hur olyckor kan förebyggas, hur du ska agera om något inträffar och kunskaperna du kan ha nytta av både i din yrkesroll och privat.

Läs mer om våra utbildningar

Grundläggande brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper i hur du kan förebygga bränder och hur du bör agera vid en brand. Läs mer här.

Brandbilarna står uppställda på rad i vagnhallen i Falkenberg.

Studiebesök

Hur funkar det på en räddningsstation och vad gör brandmännen när de inte släcker bränder? Detta och mycket annat får du veta vid ett studiebesök. Läs mer om studiebesöken här.

Så blir du brandman i beredskap

Vi söker fler beredskapsbrandmän till våra stationer runt om i kommuner Varberg och Falkenberg.