Brandrisk - RVast

Lediga tjänster

Värnar du om trygghet och säkerhet för alla? Vill du vara med och bidra i vårt arbete? Just nu söker vi beredskapsbrandmän. 

Stormsäkra hemma

Säkra lösa föremål, se över ficklampa, batterier och stearinljus, ladda mobilen och följ väderutvecklingen. Hur "preppad" är du inför en storm?

Heta arbeten

Behöver du certifikat för Heta Arbeten eller förnya ditt gamla? Vi hjälper dig gärna.

Produktion Cityweb