Brandrisk - RVast

Lediga tjänster

Vill du vara med och bidra i vårt arbete med att skapa ett tryggare samhälle i Varberg och Falkenberg? Just nu har vi flera lediga tjänster!

Din krisberedskap 

Vatten, värme, mat och kommunikation är våra viktigaste basbehov. Vid en krishändelse är det viktigt att vara förberedd och kunna tillgodose dessa behov. Hur väl förberedd är du? 

Koll på brandrisken

Med appen BRANDRISK ute kan du enkelt få koll på brandrisken i skog och mark i hela Sverige. 
Appen finns för iPhone, iPad och Android. 
Produktion Cityweb