Brandrisk - RVast

Koll på brandrisken

Med appen BRANDRISK ute kan du enkelt få koll på brandrisken i skog och mark i hela Sverige. 
Appen finns för iPhone, iPad och Android. 

Hemberedskap 

Vatten, värme, mat och kommunikation är våra viktigaste basbehov. Vid en krishändelse är det viktigt att vara förberedd och kunna tillgodose dessa behov. Hur väl förberedd är du? 

Vill du vara brandman utöver ditt ordinarie arbete? 

Vi söker fler beredskapsbrandmän till våra stationer runt om i våra kommuner. 
Produktion Cityweb