Din krisberedskap 

Vatten, värme, mat och kommunikation är våra viktigaste basbehov. Vid en krishändelse är det viktigt att vara förberedd och kunna tillgodose dessa behov. Hur väl förberedd är du? 

Vill du vara brandman utöver ditt ordinarie arbete? 

Vi söker fler beredskapsbrandmän till våra stationer runt om i våra kommuner. 

Krisberedskapsveckan - vecka 39

Krisberedskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  
Produktion Cityweb