Kom ihåg reflexen!

En reflex är en väldigt enkel, billig och användarvänlig livförsäkring. Utan reflexer är du svår att upptäcka i mörker. Var rädd om dig!

Din krisberedskap 

Vatten, värme, mat och kommunikation är våra viktigaste basbehov. Vid en krishändelse är det viktigt att vara förberedd och kunna tillgodose dessa behov. Hur väl förberedd är du? 

NJR

Under 2021 är Räddningstjänsten Väst värdorganisation för Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). 
Produktion Cityweb