Arbeta här

Räddningstjänsten Väst är en arbetsplats med många möjligheter och en mängd olika kompetenser! Våra medarbetare är allt från brandingenjörer och ekonom till brandmän och larmoperatörer.

Arbetsledare - Mattias Florin

Som arbetsledare över ett räddningsteam är man brandmännens närmsta arbetsledare och chef. En person som bland annat leder och utvecklar teamet. Läs mer här.

Brandingenjör - David Säll

Som brandingenjör hos Räddningstjänsten Väst utför man bland annat myndighetsärenden så som tillsyner enligt LSO, tillståndsansökningar för LBE, rådgivning, operativa frågor med mera. Läs mer här.

Brandman - Celine Brandt

Som brandman i jour har man flera olika arbetsuppgifter. Förutom att åka på räddninginsatser vid exempelvis bränder och trafikolyckor består arbetet också av övning och olycksförebyggande med mera. Läs mer här.

Larmmottagare - Anna-Maria Börjesson

I KSC sitter larmoperatörer som spindel i nätet. De har kontakt med många olika aktörer och hanterar exempelvis trygghetslarm, automatlarm, inbrottslarm och kameraövervakning. Larmoperatörerna är på plats dygnet runt. Läs mer här.

Verksamhetsutvecklare - Jenny Gardtman

Som verksamhetsutvecklare arbetar Jenny bland annat med övergripande utvecklingsarbete genom planering, genomförande och uppföljning inom olika förbättrings- och utvecklingsområden. Läs mer här.

Brandman i beredskap - Jonas Vissberg

Att vara brandman i beredskap innebär att man har en annan huvudarbetsgivare och att man träder in i sin roll som brandman när larmet går. Läs mer här.

Yttre befäl och samordnare för internutbildning - Lars Runesson

Som samordnare för internutbildningen är en av arbetsuppgiften är att se till så att övning för heltidsanställd personal samt brandmän i beredskap genomförs. Läs mer här.