Arbeta här

Räddningstjänsten Väst är en arbetsplats med många möjligheter och en mängd olika kompetenser! Våra medarbetare är allt från brandingenjörer och ekonom till brandmän och larmoperatörer.

Arbetsledare - Mattias Florin

Som arbetsledare över ett räddningsteam är man brandmännens närmsta arbetsledare och chef. En person som bland annat leder och utvecklar teamet. Läs mer här.

Brandingenjör - David Säll

Som brandingenjör hos Räddningstjänsten Väst utför man bland annat myndighetsärenden så som tillsyner enligt LSO, tillståndsansökningar för LBE, rådgivning, operativa frågor med mera. Läs mer här.

Brandman - Celine Brandt

Som brandman i jour har man flera olika arbetsuppgifter. Förutom att åka på räddninginsatser vid exempelvis bränder och trafikolyckor består arbetet också av övning och olycksförebyggande med mera. Läs mer här.

Larmmottagare - Anna-Maria Börjesson

I KSC sitter larmoperatörer som spindel i nätet. De har kontakt med många olika aktörer och hanterar exempelvis trygghetslarm, automatlarm, inbrottslarm och kameraövervakning. Larmoperatörerna är på plats dygnet runt. Läs mer här.

Verksamhetsutvecklare - Jenny Gardtman

Som verksamhetsutvecklare arbetar Jenny bland annat med övergripande utvecklingsarbete genom planering, genomförande och uppföljning inom olika förbättrings- och utvecklingsområden. Läs mer här.

Brandman i beredskap - Jonas Vissberg

Att vara brandman i beredskap innebär att man har en annan huvudarbetsgivare och att man träder in i sin roll som brandman när larmet går. Läs mer här.

Yttre befäl och samordnare för internutbildning - Lars Runesson

Som samordnare för internutbildningen är en av arbetsuppgiften är att se till så att övning för heltidsanställd personal samt brandmän i beredskap genomförs. Läs mer här.

Enhetschef och yttre befäl - Frida Niméus

Som enhetschef på enheten Samhällsskydd och som yttre befäl är den ena dagen inte den andra lik. Frida arbetar med allt från strategiskt arbete till att rycka ut när larmet går. Läs mer här.