Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Arbeta här 

Räddningstjänsten Väst är en arbetsplats med många möjligheter och en mängd olika kompetenser! Våra medarbetare är allt från undersköterskor och ekonom till brandmän och folkhälsoutvecklare. 

Vårt huvuduppdrag är att verka för skydd mot oönskade händelser. Vi verkar inom ett brett område, allt från traditionell räddningstjänst som skadeavhjälpande resurs till främjande och förebyggande arbete i form av trygghetsskapande insatser i såväl skola som på arbetsplatser. Vi håller utbildningar för företag och privatpersoner, tillsammans med polisen bland andra arbetar vi med anti-langning och Grannsamverkan, vi stödjer Varbergs och Falkenbergs kommuner med krisberedskap och mycket mycket mer. 

Hos oss arbetar bland andra larmmottagare, brandingenjörer, administrativ personal och säkerhetsutvecklare. Vi har ett brett verksamhetsområde och därmed också en mängd olika kompetenser i vår verksamhet.

Behovsanalys 

Inför varje rekrytering görs en behovsanalys där arbetsgivaren ser till vilka behov som finns i verksamheten. Vilken eller vilka kompetenser behöver vi? Behovsanalysen är alltså det underlag som ligger till grund för hur respektive rekrytering ser ut.

Specifikt för brandmän 

För att kunna verka som brandman finns några kvalifikationer som vi gärna ser att de sökande har.

Önskvärda kvalifikationer 
• SMO-utbildning eller annan utbildning/kompetens som arbetsgivaren  bedömer motsvara det behov som finns
• Körkort lägst B C
• Simkunnig
• Inte mörk- eller höjdrädd
• God fysisk och psykisk kondition
• Fullt frisk
• Ha lätt att uttrycka sig i tal och skrift
• Goda datorkunskaper
• Trivs att arbeta med utåtriktad verksamhet

Vi tittar även på utdrag från straffregistret.

För att kunna arbeta hos oss som brandman i beredskap behövs dessutom följande:
• Huvudanställning och arbete i huvudort
• Godkännande från arbetsgivare

För att bli brandman i beredskap kommer du få genomgå en utbildning om totalt nio veckor, läs mer här.
 
 
 
Produktion Cityweb