Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Arbeta här 

Räddningstjänsten Väst är en arbetsplats med många möjligheter och en mängd olika kompetenser! Våra medarbetare är allt från brandingenjörer och ekonom till brandmän och larmoperatörer. 

Vårt huvuduppdrag är att verka för skydd mot oönskade händelser. Vi verkar inom ett brett område, allt från traditionell räddningstjänst som skadeavhjälpande resurs till främjande och förebyggande arbete i form av trygghetsskapande insatser i såväl skola som på arbetsplatser. Vi håller utbildningar för företag och privatpersoner, tillsammans med polisen bland andra arbetar vi med anti-langning och Grannsamverkan, vi stödjer Varbergs och Falkenbergs kommuner med krisberedskap och mycket mycket mer. 

Hos oss arbetar bland andra larmmottagare, brandingenjörer, administrativ personal och säkerhetsutvecklare. Vi har ett brett verksamhetsområde och därmed också en mängd olika kompetenser i vår verksamhet.

Produktion Cityweb