Policy för hållbar utveckling beslutad

Direktionen har tagit beslut om en Policy för hållbar utveckling. Policyn beskriver Räddningstjänsten Västs arbete med hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt hur vi bidrar till FNs globala mål för en hållbar utveckling*. Men att arbeta med hållbar utveckling är inget nytt för oss.

Policyn är framtagen för att beskriva vårt arbete med hållbar utveckling utifrån de trender och utmaningar som påverkar oss. Av policyn framgår vårt arbete med hållbar utveckling och kopplar samman det med hållbarhetsdimensionerna och hur vi bidrar till de globala målen.

Av policyn framgår att vi arbetar med hållbar utveckling genom att:

  • Vi arbetar för att minska vår negativa miljöpåverkan
  • Vi arbetar för att minska samhällsutvecklingen i vårt olycksförebyggande arbete.
  • Vi är med och bidrar i arbetet med att skapa ett mer robust samhälle.
  • Vi arbetar för att säkra resurser och kompetens som möter framtiden.
  • Vi arbetar för att förstärka den ekonomiska hållbarheten

- Globala trender, samhällsutveckling och förändringar i olyckslandskapet kräver att vi fortsätter att prioritera ett aktivt arbete för hållbar utveckling. Det är ingen trend, det ett arbetssätt som är här för att stanna! Policyn tydliggör vårt arbete som vi bedriver idag med hållbar utveckling och skapar förutsättningar för att sätta nya ambitioner, beskriver Jan Sjöstedt, förbundsdirektör.

Här kan du ta del av policyn. Pdf, 631.3 kB, öppnas i nytt fönster.

_______________________________
*Den 25 september 2015 antog FN (Förenta Nationerna) Agenda 2030 med globala mål för en hållbar utveckling. Överenskommelsen innehåller 17 ambitiösa mål och 169 delmål som ska vara uppfyllda 2030. Det går att läsa mer om målen samt delmålen på www.globalamålen.se.

Publicerad den:

Senast ändrad:

Hitta på sidan

Senast ändrad: