Vad är brandfarlig vara och när behövs tillstånd?

Det är mycket man behöver tänka på när man till exempel ska starta en ny verksamhet eller arrangera ett event. En av de sakerna kan vara att söka tillstånd för brandfarlig vara.

Brandfarlig vara är brandfarlig gas, vätska, aerosoler/sprayburkar eller brandreaktiva varor och brandfarlig vätska är en vätska med en flampunkt under 100 grader C. Flampunkten är den temperatur som en vätska minst måste uppnå innan ångan från vätskan kan antändas.

Alla som hanterar större mängder brandfarlig vara, yrkesmässigt eller privat, måste söka tillstånd: Exempel på sådana verksamheter är tankanläggningar, bensinstationer, vissa industrier och verkstäder.

- Gränsen för när tillstånd krävs beror bland annat på vilken typ av brandfarlig vara som hanteras. Men har du mer än 60 liter gasol hemma eller driver du en butik med förvaring av mer än 100 liter brandfarlig vätska är du tillståndspliktig, berättar Ulrika Mårebeck, brandingenjör.

I Varberg och Falkenbergs kommuner är det Räddningstjänsten Väst som utfärdar sådana här tillstånd och varje år inkommer i snitt 60 ansökningar.

- För att underlätta för verksamheter och privatpersoner som ansöker om tillstånd har vi tagit fram en e-tjänst för detta. En stor fördel är att kunden nu kan följa sitt ärende utifrån meddelanden från handläggaren, säger Ulrika.

Brandfarliga varor

Alla som hanterar större mängder brandfarlig vara, yrkesmässigt eller privat, måste söka tillstånd.

Behöver du tillstånd?

Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara eller läsa mer om det, klicka här.

Publicerad den:

Senast ändrad:

Hitta på sidan

Senast ändrad: