Verksamhetsutvecklare Jenny Gardtman

Verksamhetsutvecklare Jenny

Yrke: Verksamhetsutvecklare

Namn: Jenny Gardtman

Bakgrund: Studier i europakunskap, statsvetenskap, svensk förvaltning, nationalekonomi, juridik och uppdrag som kommunsekreterare, utredare kommunkoncern, verksamhetsutvecklare kommunal förvaltning.

Hur ser ett vanligt arbetspass ut?

De flesta dagar strukturerar jag utifrån att kunna arbeta metodisk både med de uppdrag som är mer begränsande i tid och de som är mer långsiktiga. Jag arbetar både på egen hand och tillsammans med andra. Några av mina arbetsuppgifter är att implementera och utveckla beslutsstödsystem för chefer, vissa styrning- och ledningsfrågor samt hållbarhetsarbete.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är variationen på mina uppdrag. Mina uppdrag kan vara både begränsande i tid och mer långsiktiga. Vissa uppdrag känner jag trygghet i utifrån tidigare erfarenheter och kompetens, andra behöver jag inhämta kunskap från kollegor eller utifrån för att kunna driva en förändring eller utveckling framåt.

Som person så trivs jag när jag känner stort engagemang, vilket jag känner med de flesta av mina uppdrag. Att få driva förändrings- och utvecklingsarbete som innebär att effektivisera för att kunna optimera skapar drivkraft. Om det också finns ett högre syfte eller känns meningsfullt så är engagemanget på topp!

Jag trivs också väldigt gott med mina uppdrag då jag får konsultera och vara kommunikativ med kollegor, chefer och ledning på både strategisk och operativ nivå.

Vem skulle du säga att detta passar/vilken typ av person?

En person som ser till hela förbundets bästa och har fokus på resultat och effekt. "Vart vill vi? Varför vill vi det? Hur kommer vi dit?". Som person behöver man också ha förmåga att samordna, lyssna in och hålla ihop större utvecklingsfrågor från start till mål. Prestigelöshet är också viktigt, att kunna omvärdera på vägen till ett mål och att våga pröva nytt - mod istället för felrädsla!

Hur arbetar du för att nå vår vision - ett tryggt samhälle för alla?

Som en del av Räddningstjänsten Väst är jag noggrann med ambassadörskapet genom att ge ett professionellt och likvärdigt bemötande till både de jag möter internt och externt. Som en del av arbetet för att uppnå visionen är jag också med och bidrar till de övergripande målen och utvecklingsmålen.

Senast publicerad:

Senast publicerad: