Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Om Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst är ett kommunalförbund som driftsattes 1 januari 2013. Vårt verksamhetsområde är Varbergs och Falkenbergs kommuner. Förbundet har det övergripande ansvaret för att förebygga och avhjälpa oönskade händelser.

 

Den politiska styrningen för förbundet utgörs av direktionen som består av ledamöter från de båda medlemskommunerna Varberg och Falkenberg. Medlemskommunerna ger förbundet uppdrag i form av ett ägardirektiv. Detta direktiv utgör sedan underlag för förbundets Handlingsprogram som innehåller en beskrivning av hur det avser lösa sitt uppdrag som är skydd mot oönskade händelser.

 
Förbundet ansvarar för de båda kommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor och stödjer dem i andra, däribland kommunernas skyldigheter enligt lag om extraordinära händelser, det brottsförebyggande arbetet, folkhälsoarbetet och i plan- och byggprocessen.

Vår verksamhet finns på tio orter i de två kommunerna; Varberg, Falkenberg, Kungsäter, Skällinge, Väröbacka, Veddige, Tvååker, Vessigebro, Fegen och Ullared. 

En räddningstjänst för alla

Vi arbetar för och strävar efter att vara en räddningstjänst för alla, en arbetsplats som respekterar och accepterar allas lika värde och olikheter. Vi bejakar olikheter och ser dem som en tillgång i vår verksamhet. Hos oss råder nolltolerans mot kränkningar och trakasserier. 

2016 tog vår direktion fram en policy En räddningstjänst för alla. Policyn beskriver vår inriktning i mångfaldsarbetet, däribland att vi i vår organisation ska spegla de olikheter som finns i samhället. Mångfaldsarbetet är långsiktigt och det kommer vara en viktig fråga och ett viktigt arbete internt en lång tid framöver. 

Vårt verksamhetsområde är Varbergs och Falkenbergs kommuner. 

Produktion Cityweb