Vision och mål

Räddningstjänsten Västs vision är Ett tryggt samhälle för alla!. För att nå visionen så har vi fyra mål, två med ett yttre perspektiv på invånare och omvärld och två med ett inre perspektiv på organisation och ekonomi.

För att röra oss mot målen finns det ett antal strategiska inriktningar till varje mål. Det finns också en så kallad målstyrning som beskriver hur vi ska arbeta för att planera och följa upp vårt arbete i arbetet med att nå målen. Du kan läsa mer i Policy för målstyrning Pdf, 359.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Planering och beskrivning av arbetet för att nå våra mål görs årligen i så kallade verksamhetsplaner. Här kan du ta del av Verksamhetsplan 2024 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Senast publicerad:

Senast publicerad: