Se hit! Vi behöver bli fler brandmän i Ullared

När olyckan är framme är det viktigt att hjälpen snabbt kommer. Beredskapsbrandmännen har en viktig roll i detta, de finns i närheten och kan snabbt komma till platsen och påbörja räddningsarbetet.

I Ullared finns en beredskapsstation som behöver fler brandmän! Vill du bidra till en tryggare omgivning och finnas där för dina grannar då är brandman i beredskap något för dig. Det är ett spännande yrke med variation och utmaningar, god kamratskap och meningsfulla uppgifter. Ta chansen att kunna göra en insats för att hjälpa någon annan!

Anställningen

Brandman i beredskap är en anställning där du som regel har en annan huvudarbetsgivare.
Räddningstjänsten betalar för den tid som går åt till utryckningar, övningar och utbildningar. Dessutom får du beredskapsersättning.

Som brandman i beredskap får du varierande och spännande uppgifter att lösa tillsammans med din grupp. Det handlar i huvudsak om räddningsarbete vid olyckor så som brand, trafikolyckor, sjukdomsfall och andra händelser men också om förebyggande arbete. Du kommer i kontakt med människor i olika situationer och arbetar tillsammans med kollegor i ett lag. Du måste därför vara duktig på att handskas med människor och tycka om att samarbeta.

Kraven

För att bli anställd ska du vara över 21 år, vara frisk och ha god kondition samt B-körkort. Du ska bo och arbeta så nära räddningsstationen att du kan vara där inom inställelsetiden (fem minuter) vid larm. Även C-körkort är ett krav, har du inte denna behörighet ska den tas för att få en fast anställning. Räddningstjänsten Väst står för utbildningskostnaden.

Innan en eventuell anställning genomför du ett rullbandstest, läkarundersökning och arbets-EKG innan en eventuell anställning. Du gör också några arbetsrelaterade tester utifrån styrka, vattenvana, höjder mörka utrymmen.

Beredskap

Du förväntas kunna ha beredskap 168 timmar under tre veckor. Vid larm ska du då kunna ta dig till räddningsstationen, klä dig i skyddskläderna och vara på väg inom fem minuter – dygnet runt. Därför är det viktigt att du bor och arbetar nära din räddningsstation.

Utbildning

När du anställs som brandman i beredskap genomgår du en utbildningen Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) på totalt sju veckor. Utbildningen är uppdelad i tre delkurser, se nedan.

Introduktion, två veckor

Utbildningen startar 3 juni och avslutas 14 juni, den hålls till största delen på räddningsstationen Varberg. Du genomgår en praktikperiod utifrån uppsatta lärandemål från kursplanen och du får förberedande kunskaper inför fortsatt utbildning kurs 1 och 2 på MSB:s skolor.

Efter Kurs introduktionsutbildningen är du utbildad rökdykare och träder i tjänst med beredskap utan att vara helt färdigutbildade.

Kurs 1, Kommunal räddningstjänst, tre veckor

Studierna inleds med introduktion till yrkesrollen som syftar till att utveckla grundläggande kunskaper inom ämnesområdena brand, räddning, akut omhändertagande, farliga ämnen, miljö och krisstöd.

Kurs 2, Räddningsinsatsen, tre veckor

Kursen knyter ihop de kunskaper du fått med dig under kurs 1 och ger dig förutsättningar till fördjupade kunskaper inom de olika ämnesområdena. Under slutet av kursen kommer du delta i och öva på olika typer av vanligt förekommande räddningsinsatser.

Kurs 1 och 2 genomförs på MSB:s skolor i Revinge eller i Borås eller på någon av de regionala utbildningsplatserna.

Vi behöver dig! Bli en av oss

Har du frågor, kontakta Mattias Norling.
Telefon 010-219 30 18
E-post: mattias.norling@rvast.se

Senast publicerad:

Aktiviteter i Ullared

Träffa brandmännen utanför ICA lördagarna 9, 16 och 23 mars klockan 11-14.

Träna med oss onsdagen 3 april kl. 16.00-19.00 på Padel & Gym.

Öppet Hus den 13 april klockan 13-16

Prova på-kvällar tisdagen 18 april och torsdagen 23 april klockan 17-19.30

Läs mer om aktiviteterna här.

Senast publicerad: