Brandskydd i villa

För att snabbt upptäcka en brand i hemmet och sedan kunna släcka den på ett säkert sätt är det bra att ha rätt utrustning hemma. På följande sida finner ni information som rör brandskydd i villa.

För att snabbt upptäcka en brand i hemmet och sedan kunna släcka den på ett säkert sätt är det bra att ha rätt utrustning hemma. På följande sida finner ni information som rör brandskydd i villa.

Brandvarnare

Alla bostäder ska ha en brandvarnare, detta är ett krav sedan 1999. Brandvarnaren ska testas en gång i månaden, detta gör du genom att trycka på testknappen så att den piper till. Fungerar inte testknappen så ska du byta batteri alternativt att byta ut brandvarnaren. En brandvarnares livslängd är vanligen cirka 10 år varefter den bör bytas.

Placeringen av brandvarnaren bör vara i takets högsta punkt, inte på väggen. Vid montering i snedtak ska brandvarnaren sitta en meter horisontellt från takåsen Täckytan för en brandvarnare bör inte överstiga 60 m². Brandvarnaren ska monteras fritt i taket med ett minsta avstånd till närmaste vägg på 0,5 meter och inte i närheten av ventilationsanordningar. För att sovande personer ska vakna av lamsignalen bör brandvarnaren placeras i eller intill sovrum. Om bostaden är stor och/eller i flera plan kan en bra lösning vara att montera så kallade seriekopplade brandvarnare så att alla brandvarnare ljuder så fort en har aktiverat.

I hus och villor med flera våningar bör brandvarnare placeras direkt ovanför trappan på övervåningen samt i eller i närheten av sovrum. Det bör finnas minst en brandvarnare på varje våningsplan. Nedan visas ett exempel på hur brandvarnare kan placeras.

Läs mer på MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel på hur brandvarnarna kan placeras.

Släckutrustning

Alla bränder startar som små, de kan i regel släckas enkelt. Däremot kan den ta sig fort och växa till en stor brand snabbt. Små bränder kan oftast släckas med vatten eller kvävning med till exempel filt eller matta. Men elden kan ta sig fort, och det blir svårt att komma nära det som brinner.

Handbrandsläckare

Räddningstjänsten rekommenderar att man har en 6 kilos pulversläckare hemma, då dessa är enklast att använda, och kräver minst förkunskap. De har även en effektiv släckkapacitet. Det är viktigt att släckaren är certifierad av SIS eller annat certifieringsorgan.

Så här använder du en brandsläckare:

 1. Dra ur säkringen. Lossa slangen.
 2. Rikta munstycket mot det som brinner. Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
 3. Gå nära branden och huka dig ner.
 4. Tryck in handtaget så långt det går.
 5. Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

OBS! Man kan bara använda en brandsläckare en gång. Sedan måste den omedelbart lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara sprutat lite.

Läs mer på MSB.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandfilt

En brandfilt är en enkel och billig investering för brandskydd i hemmet, med den kan du kväva en mindre brand i exempelvis kläder eller på spisen.

Brandfilten kväver elden. Tänk på att inte kasta filten på branden. Lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden.

Förvara gärna brandfilten så att du lätt kommer åt den. Till exempel i hallen eller i köket.

Om du inte har en brandfilt hemma kan en vanligfilt i exempelvis ull eller bomull också användas. Tänk dock på att aldrig använda fleece eller något annat konstmaterial.

Läs mer på MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förebygga brand

Orsaken till att en brand startar kan vara många. För att minska risken att en brand uppstår i ditt hem kan du tänka på följande:

 • Lämna inte ljus oövervakade.
 • Förvara tändare och tändstickor oåtkomligt för barn.
 • Ladda inte mobiler, surfplattor och laptops i sängen.
 • Dra ur sladdar ur vägguttag vid åska.
 • Rök inte i sängen eller soffan. Sängrökning är den vanligaste orsaken till att människor omkommer i bränder.

Köket

 • Förvara inget brännbart på spisen.
 • Använd timer i köket till dina hushållsapparater.
 • Rengör köksfläkten med jämna mellanrum.

Vid brand

Om det brinner i ditt hem ska alla kunna ta sig ut. Antingen via ytterdörr, genom fönster eller från balkong. Det är bra om alla känner till hur de ska ta sig ut och var ni ska återsamlas utanför huset. Stäng alltid dörren om rummet eller huset där det brinner så branden och röken inte sprider sig.

Om en brand uppstår i ditt hem bör du följa dessa steg:

 • Rädda personer som befinner sig i livsfara, men utsätt inte dig själv för onödiga risker.
 • Varna andra som kan vara hotade av branden.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
 • Släck om det är möjligt branden, men utsätt inte dig själv för onödiga risker. Stäng om möjligt dörren in till branden.

Filmen Det brinner i ditt hus – hur gör du? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. berättar på ett enkelt sätt vad du ska göra om det börjar brinna i ditt hus.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har tagit fram filmen ovan. Se fler filmer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Brandsläckare, brandfilt och brandvarnare är viktiga att ha hemma i fall att det börjar brinna.

Senast publicerad:

Senast publicerad: