Efter en olycka

Efter en olycka är det ofta svårt att veta vad man ska göra. Det finns några tumregler du bör följa, oavsett vilken sorts olycka du varit med om.

Ring ditt försäkringsbolag

Det är alltid viktigt att du som är direkt drabbad så fort som möjligt tar kontakt med ditt försäkringsbolag. Deras skadereglerare registrerar eventuella skador som uppstått, både personskador och materiella skador. De hjälper även till med saneringsåtgärder, tillfälligt boende och andra akuta åtgärder.

Se mer information under trafikolycka respektive brand i byggnad.

Prata med någon

Att vara med om en olycka kan vara traumatiskt och det är inte ovanligt att känna ett behov av att tala med någon efteråt. Det kan vara en anhörig eller någon du har förtroende för. Du kan vända dig till vårdpersonal för att få professionellt samtalsstöd efteråt via din vårdcentral.

Vid större olyckor och katastrofer kan kommunen kalla samman en såkallad POSOM-grupp.

Befäl

Räddningstjänstens roll efter en olycka

När en räddningsinsats är avslutad ska räddningstjänsten se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.

För den som är drabbad kan räddningstjänsten svara på frågor om insatsen och det arbete som räddningstjänsten genomfört.

I vissa fall vill polisen ha räddningstjänstens kunskap eller iakttagelser i utredningssyfte.

Polisens roll efter en olycka

Polisen och polisens tekniker utreder vad som kan ha orsakat branden eller olyckan, om det finns misstanke om brott exempelvis om man misstänker att branden är anlagd eller orsakats av allmänfarlig vårdslöshet.

Polisens uppgift är bland annat att utreda om någon kan ställas till ansvar för branden eller olyckan. Brandplatsen kan spärras av, även för dem som bor i huset, i avvaktan på polisens undersökningar

Senast publicerad:

Viktiga telefonnummer

Blåljusorganisationer

Mer information

Trafikolycka
Om du varit inblandad i en trafikolycka ska du kontakta ditt försäkringsbolag:

Se länk till Trafikförsäkringsföreningen om skadan orsakats av ett motorfordon som är okänt, oförsäkrat eller registrerat i utlandet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla trafikolyckor med dödlig utgång utreds av Trafikverket för att försöka få reda på bakomliggande orsak.
______________________________________________

Brand i byggnad
Om du varit drabbad av en brand i byggnad ska du kontakta ditt försäkringsbolag:

Vid exempelvis omfattande bränder i ett flerbostadshus med flera drabbade kan en restvärdesledare komma till platsen. Detta är en person som representerar försäkringsbolagen. Tänk på att du även vid dessa bränder själv behöver kontakta ditt försäkringsbolag.

Om du själv inte är ägare till en fastighet där du bor kontakta då fastighetsägaren.

Om du inte kan bo kvar kan det vara viktigt för dig att ta med en del värdehandlingar och dokument såsom kreditkort, nycklar och viktiga mediciner.

Senast publicerad: