Frivillig insatsperson sedan 2014

Räddningstjänsten Väst har alltid haft som ambition att minska responstiderna och konsekvenserna av olyckor. Räddningstjänsten Väst har idag verksamhet på tio orter i Varbergs och Falkenbergs kommuner. På landsbygden utanför dessa orter tar det längre tid innan hjälpen når fram vid en olycka. För att öka tryggheten på dessa orter har vi därför sedan 2014 arbetat med metoden Frivillig insatsperson.

Räddningstjänsten Väst har idag Frivilliga insatspersoner i Glommen, Dagsås, Sibbarp, Älvsered, Slöinge, Karl Gustav eller och Okome. De Frivilliga insatspersonerna har fått en utbildning av räddningstjänsten. Utbildningen består av fyra block som är uppdelade i en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen innehåller brand, sjukvård och trafikolycka samt drunkning.

De frivilliga insatspersonerna får information via SMS då en olycka inträffat i deras närhet. Personerna kan då välja att ta sig till olycksplatsen och göra en första insats innan räddningstjänsten kommer till platsen. Frivillig insatsperson är som namnet antyder helt frivilligt och de agerar som en privatperson som råkat passera en olycka och väljer att göra en första insats.

Vårt arbete med frivilliga har utvecklats och vi erbjuder nu i stället Delta, en app som gör det enklare att vara frivillig, läs mer här. Vårt etablerade arbete med Frivillig insatsperson kommer därför inte utvecklas, men fortsätter tills vidare. Våra Frivilliga insatspersoners engagemang är värdefullt och de får också larm på fler olyckstyper än Delta som enbart larmar vid brand.

Senast publicerad:

Kontakt

Vid frågor kontakta Anna Sandberg, samordnare på RVäst.

E-post: anna.sandberg@rvast.se
Telefon: 010 – 219 30 51

Rapport efter frivillig insats

Se länk

Utbildning

De Frivilliga insatspersonerna, Fip, har fått utbildning av Räddningstjänsten Väst.

Nu finns det repetitionskurser för dig som är frivillig insatsperson. Kurserna innehåller mycket av de som vi gick igenom på utbildningen (HLR, drunkning och brand). Det kommer kontinuerligt att erbjudas repetitionskurser med praktik hos oss på stationerna i Varberg och Falkenberg. Dessa utbildningar kommer vara frivilliga och kostar inget.

Utbildning/repetition

Senast publicerad: