Rapport efter frivillig insats

När du har varit på en insats som Frivillig insatsperson, Fip, vill vi att du fyller i rapporten nedan för att ge oss information.

Rapporten blir en kvittens på att Fip varit framme på platsen. Den är också ett viktigt underlag för att vi ska kunna se om och vilka åtgärder som vidtagits men också för att vi ska kunna följa upp projektet med Frivillig insatsperson.


Senast publicerad:

Senast publicerad: