Styrande dokument

Här hittar du Räddningstjänsten Västs styrande dokument.

Förbundsordningen

Räddningstjänsten Västs medlemskommuner är Varberg och Falkenberg och de överlämnar uppdrag till förbundet genom att anta en förbundsordning. Förbundsordningen beskriver bland annat uppdrag och sätter ramar för medlemskommunernas styrning, insyn och uppföljning.

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst Öppnas i nytt fönster.

Handlingsprogram

Förbundet är skyldiga enligt lag att ha ett handlingsprogram. Syftet är att det ska vara ett styrdokument för ett bättre skydd mot olyckor med målet att färre ska omkomma, färre ska skadas och mindre ska förstöras.

Handlingsprogram Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer om Handlingsprogrammet kan du läsa här.

Policys


Senast publicerad:

Senast publicerad: