Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Heta arbeten®

Målsättning               
Att alla deltagare ska kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga
heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.    
                
Målgrupp               
Anställda och entreprenörer som utför heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.
                
Lärandemål för deltagarna           
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna:            
 - ha grundläggande brandkunskap             
 - känna till gällande säkerhetsregler             
 - känna till försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter            
 - kunna organisation på tillfällig arbetsplats             
 - känna till olika typer av släckutrustning samt kunna hantera dessa          
 - TK-TAK d.v.s. tätskikt på tak och balkonger.            
                
Antal kursdeltagare
Max 20 per tillfälle.
                
Förkunskaper hos kursdeltagare
Inga förkunskaper krävs. 
                
Tidsåtgång

7,5 timmar (inklusive raster).

 

Frågor
utbildning@rvast.se
                
Anmälan
Anmälan gör du via Brandskyddsföreningen Hallands hemsida.


Produktion Cityweb