Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Heta arbeten®

Sedan januari 2021 är Räddningstjänsten Väst arrangör för Brandskyddsföreningens kurs Heta Arbeten och erbjuder distansutbildningar (via Microsoft Teams) och fysiska utbildningar i fina lokaler. Utbildningen ger dig behörighet att utför Heta arbeten i fem år. Behörighet för att vara tillståndsansvarig, utförare och brandvakt och går att registrera i ID-06. 


Målsättning               

Att alla deltagare ska kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga
heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.    
                
Målgrupp               
Anställda och entreprenörer som utför heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.
                
Lärandemål för deltagarna           
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna:            
 - ha grundläggande brandkunskap             
 - känna till gällande säkerhetsregler             
 - känna till försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter            
 - kunna organisation på tillfällig arbetsplats             
 - känna till olika typer av släckutrustning samt kunna hantera dessa          
 - TK-TAK d.v.s. tätskikt på tak och balkonger.            
                
Antal kursdeltagare
Max 20 per tillfälle.
                
Förkunskaper hos kursdeltagare
Inga förkunskaper krävs. 


Kursdatum för utbildning 

- 1 mars, Falkenbergs räddningsstation

- 24 maj, Varbergs räddningsstation

            
Tidsåtgång

Åtta timmar (inklusive raster)


Pris

2950 kr exkl. moms/deltagare


Frågor

E-post: utbildning@rvast.se

Telefon: 010-219 30 27 


Anmälan

Klicka här för att anmäla dig till utbildningen Heta arbeten®.Produktion Cityweb