Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Heta Arbeten®

Räddningstjänsten Väst är arrangör för Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning Heta Arbeten®. Utbildningen riktar sig till dig som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Genomförd utbildning med godkänt resultat på certifieringstestet ger dig behörighet att vara tillståndsansvarig, utföra brandfarliga heta arbeten och agera brandvakt i fem år.


Målsättning

Alla deltagare ska kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga
heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.


Målgrupp
Anställda och entreprenörer som utför heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.
                
Lärandemål för deltagarna
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna:            
  • ha grundläggande brandkunskap
  • känna till gällande säkerhetsregler
  • känna till försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
  • kunna organisation på tillfällig arbetsplats
  • känna till olika typer av släckutrustning samt kunna hantera dessa

Kursdatum
  • 12 oktober, räddningsstationen i Falkenberg
  • 14 december, räddningsstationen i Falkenberg

Antal kursdeltagare
Max 20 deltagare per kurstillfälle.
                 
Förkunskaper hos kursdeltagare
Inga förkunskaper krävs.


Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Väst eller på plats hos er. Vid utbildning som sker på plats hos er är minsta antalet deltagare, för att kursen ska hållas, åtta stycken. Fika och lunch ingår vid utbildning i Räddningstjänsten Västs lokaler.


Tidsåtgång

Alla utbildningstillfällen är mellan klockan 08.00-16.00, inklusive raster.


Pris

2 950 kronor per deltagare exklusive moms.


Bokningsvillkor

Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning 

7-13 dagar innan kursstart debiteras med halva kursavgiften. Avbokning som sker senare debiteras med hela kursavgiften.


Anmälan

Klicka här för att anmäla dig via e-tjänsten.


Frågor

Har du några frågor? Kontakta oss genom att skicka e-post till utbildning@rvast.se.

 Kursbokning
Bokning av kurs i Brandfarliga- och Heta arbeten i e-tjänsten. Klicka här.
Frågor
Har du några frågor? Kontakta oss genom att skicka e-post till utbildning@rvast.se

Du kan också läsa mer om utbildningen på Heta Arbetens hemsida.
Produktion Cityweb