Heta Arbeten®

Räddningstjänsten Väst är arrangör för Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning Heta Arbeten®. Utbildningen riktar sig till dig som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Genomförd utbildning med godkänt resultat på certifieringstestet ger dig behörighet att vara tillståndsansvarig, utföra brandfarliga heta arbeten och agera brandvakt i fem år.

Målsättning

Alla deltagare ska kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga
heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Lärandemål för deltagarna

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna:

  • ha grundläggande brandkunskap
  • känna till gällande säkerhetsregler
  • känna till försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
  • kunna organisation på tillfällig arbetsplats
  • känna till olika typer av släckutrustning samt kunna hantera dessa

Kursdatum

4 september, räddningsstationen i Varberg

3 oktober, räddningsstationen i Falkenberg

22 oktober, räddningsstationen i Varberg

7 november, räddningsstationen i Falkenberg

19 november, räddningsstationen i Varberg

3 december, räddningsstationen i Falkenberg

Antal kursdeltagare

Max 20 deltagare per kurstillfälle.

Förkunskaper hos kursdeltagare

Inga förkunskaper krävs.

Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Väst eller på plats hos er. Vid utbildning som sker på plats hos er är minsta antalet deltagare, för att kursen ska hållas, åtta stycken. Fika och lunch ingår vid utbildning i Räddningstjänsten Västs lokaler.

Tidsåtgång

Alla utbildningstillfällen är mellan klockan 8.00-16.00, inklusive raster.

Pris

3 100 kronor/deltagare exklusive moms.

Bokning

Boka din plats via e-tjänsten Bokning av kurs i Brandfarliga Heta Arbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bokningsvillkor

Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning 7-13 dagar innan kursstart debiteras med halva kursavgiften. Avbokning som sker senare debiteras med hela kursavgiften.

Senast publicerad:

Logga, arrangör av Heta arbeten

Frågor

Har du några frågor? Du är välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till utbildning@rvast.se.

Du kan också läsa mer om utbildningen på Heta Arbetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast publicerad: